Bydelsarrangementer

Der er afsat en pulje på 100.000 kr. til kulturelle bydelsarrangementer.

Foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen kan søge om tilskud til kulturelle bydelsarrangementer, hvis formålet er at understøtte eller styrke lokale fællesskaber.

For at få tilskud skal arrangementet være for mindst 100 deltagere og række ud over medlemmerne i den forening eller gruppe, der ansøger om støtten.

I kan ikke få tilskud til mad og drikke. Det forventer vi, at deltagerne selv betaler. Det forventes også, at arrangørerne selv bidrager med økonomi til arrangementet.

Der skal søges om tilskud i god tid, så kultur- og Fritidsudvalget kan tage stilling til sagen inden arrangementet afholdes. Her kan du se, hvornår de politiske udvalg holder møder:

 Mødedato  Ansøgningsfrist
   6. juni 2017  15. maj 2017
 16. august 2017  17. juli 2017
 12. september 2017  15. august 2017
 10. oktober 2017  12. september 2017
 14. november 2017  17. oktober 2017
   5. december 2017    7. november 2017

Ansøgningsskema

 

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2913 7735

E-mail