Kulturtilskud

Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere. Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge om tilskud fra puljen.

Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuel tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.

Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i al deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.
 

Der fremsendes en kort ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningen skal indeholde tid og sted for arrangementet samt oplysning om, hvem der er målgruppen. Der skal altid vedlægges et budget, der viser samtlige forventede udgifter og indtægter, herunder eventuelle tilskud fra andre instanser.

For foreninger gælder, at der i ansøgningen oplyses antallet af medlemmer og hvor stor en del heraf, der er bosat i Ballerup Kommune. Herudover vedlægges seneste årsregnskab - Anvend dette skema

Ansøgningen skal være os i hænde senest fire uger inden det Kultur- og Fritidsudvalgsmøde, hvor sagen ønskes behandlet. Udvalgets afgørelse skal herefter foreligge inden arrangementet afholdes.

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2913 7735

E-mail