Pladser & torve

Besøg byens grønne rum og åndehuller og oplev en række stemningsfyldte steder:

 

 

Rådhuspladsen består af parkeringspladser og forpladsen Slipset.

Slipset

Slipset består af en 15 m bred og 60 m lang plads af granitbelægning, som spænder ud fra Rådhusets hovedindgang og helt ud til Hold-an vej.

Bronzeskulptur

På pladsen nærmest rådhuset er opført Danmarks største bronzeskulptur Telemachos af kunstneren Peter Brandes (2004). Skulpturen forestiller Odysseus' søn Telemachos' drøm og lidelser ved savnet af sin fader.

Staudehave

På pladsen nærmest Hold-an vej er der anlagt en staudeprydhave i mange typer stauder.

Plantebede

På hver side af forpladsen er der bilparkering adskilt af brede hvælvede plantebede i græs. I 2010 blev der udarbejdet en ny beplantningsplan for hele arealet, hvor bedene fik etableret nye plantebede med prydgræsser og forskellige hjemmehørende og mere eksotiske træer som overstandere.

Bygherre: Ballerup Kommune

Landskabsarkitekter:

2003 – Anlæg af Europlan og Finn Jørsboe

2010 – Beplantning af Opland Landskab 

 

 

I efteråret 2011 gennemførte Kontoret for Kunst i Byen et lyskunstprojekt og en midlertidig urtehave på bibliotekets parkeringsplads.

Inspireret af denne have har Ballerup Kommune bevilget midler til et haveareal af lidt længere varighed.

Nu er blomsterhaven anlagt og der er også opført en kebab-pavillon i tilknytning til anlægget.

Planteliste over stauder, græsser & krydderurter

 

I 2012 anlagde Ballerup Kommune en aktivitetsplads for unge mennesker på Baltorpplænen i Ballerup bymidte mellem Ballerup station og kulturcentret Baltoppen.

 

 

Pladsen ligger, hvor stierne på tværs af plænen samler sig. Den er indrettet som et kuperet asfaltlandskab og giver mulighed for:

 • skateboarding
 • trickcykling
 • rulleskøjteløb
 • parkour

Her kan også spilles streetbasket og bordtennis.

Man kan mødes, slappe af og kikke på aktiviteterne fra bænke eller på græsvoldene omkring pladsen. 

Historien bag Baltorpplænen

I 2008 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle satses på bedre by frem for mere by i Ballerup og for at sætte gang i den proces blev der gennemført en idékonkurrence for Ballerup Bymidte.

Idékonkurrencen satte fokus på, hvordan bymidten – fra Rådhuset til Baltoppen – kan udvikles til en levende og bæredygtig by, hvor der ikke kun er fokus på byens bygninger, men i lige så høj grad på det liv, som opstår i byens rum og som er med til at give Ballerup Bymidte identitet som et bycentrum.

Anlægsår: 2012

Bygherre: Ballerup Kommune

Landskabsarkitekt: Ballerup Kommune v/ Johanne Barfred og Birgitte Løkke

 

 

I 2011 anlagde Ballerup Kommune en ny idrætslegeplads ved Hedegårdsskolen, Magleparken 8 i Ballerup. Anlægget blev lavet i forbindelse med, at Hedegårdskolen blev en idrætsskole.

Idræt og leg

Idrætsanlægget ved Hedegårdskolen er et stort åbent rum med:

 • kunstgræsbaner til fodbold og basketball
 • kunststofløbebane
 • længdespringsbane

Anlægget er omkranset af institutioner og beplantning af træer.

Ud over de traditionelle idrætsfaciliteter er der:

 • kuperet asfaltareal, hvor institutionernes børn leger med løbehjul og cykler
 • kuperet græsbånd, der udfordrer børnenes motorik, når de leger i området

Fra området udgår en 800 meter løberute gennem hele skolens område.

Kunst og leg

For såvel øvede som usikre klatrere er det muligt at prøve kræfter med Den Sorte Klippe, et kunstværk udformet af kunstneren Hans Henrik Øhlers. Kunstværket er placeret, så man fra toppen af den kan overskue hele pladsen.

Området er offentligt tilgængeligt udenfor institutionernes åbningstider.

Anlægsår: 2011

Bygherre: Ballerup Kommune

Landskabsarkitekt: Ballerup Kommune v/ Marianne Borup og Birgitte Løkke

 

 

Lautrupgårdskolen fik i 2011 en ny og spændende legeplads ved skolen.

Legeplads til specielle behov

Lautrupgårdskolen er en specialskole, der tilbyder specialundervisning og et specialpædagogisk miljø til elever, der har et særligt behov i forhold til adfærd, kontakt og trivsel.

Elevernes behov kræver en særlig indsats på såvel det undervisningsmæssige som det sociale plan. Der er derfor taget stort hensyn til netop disse børns behov, da legepladsen blev skabt. Ideen til udformningen af legepladsen er skabt i tæt samarbejde mellem skolens lærere og pædagoger og Ballerup Kommunes landskabsarkitekter.

Legepladsen

Legepladsen er udformet robuste materialer og indeholder bl.a.:

 • klatrevæg
 • parkourvæg
 • basketballvæg
 • foldboldbane
 • skater-rampe

Legepladsen er indrammet at en tæt grøn beplantning.

Legepladsen er primært for skolens børn, men uden for åbningstid er den åben for alle.

Anlægsår: 2010

Bygherre: Ballerup Kommune

Landskabsarkitekt: Ballerup Kommune v/ Johanne Barfred og Birgitte Løkke

 Siden er under konstruktion.

 

 

 

I 2011 blev en ny legeplads for børn i førskolealderen anlagt ved Børnehuset i Måløv By, Liljevangsvej 40.

Legepladsen er primært for institutionens børn, men uden for åbningstid er den åben for alle.

Oplevelser med musik i

Legepladsen er anlagt med mange forskellige materialer og har mange oplevelser og udfordringer for børnene.

Der er også en sti med musikinstrumenter, så børnene kan få stimuleret en lang række sanser.

Tæt samarbejde

Legepladsen er udviklet i et tæt samarbejde mellem institutionens personale og Ballerup Kommunes landskabsarkitekter.

Anlægsår: 2011

Bygherre: Ballerup Kommune

Landskabsarkitekt: Ballerup Kommune ved Johanne Barfred og Birgitte Løkke

 Siden er under konstruktion.

 

 Siden er under konstruktion.

 

 

 

Skovlunde Torv er et stort byrum med mange funktioner.

Det tjener både som trafikplads og til ophold og er samtidig nabo til Plejecenter Lundehaven.

Granitfliser og granitplinte

Et gulv af granitfliser benyttes af både fodgængere, cyklister og den kørende trafik på pladsen.

Granitplinte danner ét stort sammenhængende rytmisk mønster.

Brede grusbede benyttes som petanquebaner.

En vandkunst sender oplyste vandstråler op fra belægningen.

Anlægsår: 2000-2002

Bygherre: Ballerup Kommune

Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen i samarbejde med Lundgaard & Tranberg AS, professor Steen Høyer og billedkunstner Finn Reinbothe