Budget 2019

Her kan du læse mere om budget 2019.

Siden opdateres løbende.

Andenbehandlingen af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022 fandt sted mandag den 8. oktober 2018.

Nedenfor finder du materialet fra Kommunalbestyrelsens behandling.

PDF ikonØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2019 og vejledende budgetoverslag for årene 2020-2022 (Økonomibilag nr. 8)

PDF ikon Skatter, generelle tilskud og udligning (Økonomibilag nr. 6)

 
Mål- og rammebeskrivelserne tilrettes som følge af indgåelse af Aftale om budget 2019 og vil senere kunne ses i det samlede budget

PDF ikon Investeringsoversigt 2018-2022

De samlede høringssvar blev forelagt og findes via dette link: https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter/budget-2019#...

PDF ikon Borgmesterens præsentation

 

Her finder du takstoversigten for 2019

Takster 2019 for Ballerup Kommune

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået en politisk aftale om budgettet for 2018 med generelle økonomiske målsætninger og en række nye initiativer.

Du finder aftalen her:

 

Direktionens budgetforslag for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 samt direktionens omstillingskatalog, der skal bidrage til at nedbringe udgifterne, har været førstebehandlet på Økonomiudvalgets møde tirsdag den 21. august 2018.

Den 27. august 2018 førstebehandler Kommunalbestyrelsen budgetforslaget. Via NetTV kan du følge med i behandlingen live på Ballerup NetTV.

Forinden den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 har bestyrelser, interesseorganisationer samt råd og nævn mfl. mulighed for at afgive bemærkninger til budgetforslaget og idékataloget, et såkaldt høringssvar. Du finder høringsmaterialet nedenfor.

Høringssvarene sendes til mailadressen okonomi@balk.dk, hvorefter de vil blive lagt på denne side. Høringssvarene vil dermed være en del af det materiale der indgår i Kommunalbestyrelsens videre budgetdrøftelser samt til den endelige budgetbehandling.

Frist for fremsendelse af høringssvar er søndag den 9. september 2018.

Høringsmateriale

Høringssvar

PDF ikon Høringssvar fra Lokal-Med i Center for Skoler, Institutioner og Kultur til direktionens forslag til budget 2019

PDF ikon Høringssvar om budget 2019 vedr. Ballerup Museum fra Ellen Thuesen

PDF ikon Høringssvar fra LFS til Ballerup Kommunes budget 2019

PDF ikon Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole til budget 2019

På vegne af Kommunalbestyrelsen inviterer borgmester Jesper Würtzen (A) de høringsberettigede parter, råd, nævn og MED ind i budgetprocessen for budget 2019. Særligt med det fokus at generere spareforslag til budgettet, og hvornår den formelle høring foregår.

Samtlige spareforslag vil blive sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer og vil dermed indgå i de videre politiske drøftelser om budget 2019, og de bliver offentliggjort løbende her på siden.

Fristen for indsendelse af spareforslag er onsdag den 28. februar 2018. 

Nedenfor finder du brev fra borgmesteren og skema til spareforslag.

PDF ikonBorgmesterens høringsbrev om forslag til nedbringelse af budget 2019

Høringssvar til nedbringelse af budget 2019

PDF ikon Høringssvar fra Bestyrelsen i Distrikt Baltorp

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019 har politikerne haft mulighed for at stille spørgsmål til administrationen.

Dette dokument indeholder de samlede spørgsmål og svar: