Omlægning af busruter

Omlægning af bus nr. 147, 157 og 835 på Kratvej i Måløv

Fra den 25. juli til den 21. oktober 2016 bliver busruterne 147, 157 og 835 midlertidigt omlagt.

Busserne kører normalt ad Kratvej, men fordi skolevejen på Kratvej skal gøres mere sikker, bliver de tre ruter midlertidigt omlagt.

Omlægning af busruter

Servicebus 835 bliver den eneste buslinje, som betjener Kratvej mellem Brydegårdsvej og Måløv Parkvej
Servicebus 835 omlægges, således at den fra Brydegårdsvej drejer til venstre ad Kratvej – til højre ad Måløv Parkvej og fortsætter ad Måløv Byvej -. Måløv Hovedgade frem til Jørgen Andersensvej, hvorefter den igen kører sin normale rute. Undervejs betjener servicebussen de eksisterende stoppesteder, ligesom der vil blive oprettet 2 midlertidige stoppesteder på Måløv Hovedgade, hvoraf det ene ligger tæt ved Jørgen Andersens vej til gavn for brugerne i Måløv bymidte.

Ringlinjerne 147 og 157 betjener ikke Kratvej i perioden
Linje 147 fortsætter i stedet ad Måløv Parkvej – Måløv Byvej – Måløv Hovedgade og følger herefter sin normal rute igen til Måløv st. og Ballerup st. Linje 157 fortsætter ad Måløv Hovedgade – Jørgen Andersens vej – Måløv Byvej – Måløv Parkvej, hvorefter den fortsætter sin normale rute fra Måløvgårdsvej mod Ballerup Station.

Linjerne benytter de eksisterende stoppesteder undervejs og der vil blive oprettet et midlertidigt stoppested for linje 147 på Måløv Hovedgade overfor Cirkel K og for linje 157 på Måløv Parkvej ved Måløv Byvej. Det har desværre ikke været muligt at oprettet midlertidige stoppesteder på Måløv Parkvej ved Kratvejs udmunding pga. dårlige oversigtsforhold.

Du kan se mere på http://www.dinoffentligetransport.dk - søg på den rute, du ønsker mere information om.

Sikker skolevej
Arbejdet udføres for at øge sikkerheden for skolebørn på vej til og fra Måløv Skole. Der bliver lavet ny brostensbelægning, som sænker bilernes hastighed, indsnævringsheller/busperroner og et fodgængerfelt med gult blink.

Hastighedsbegrænsningen sænkes til 30 km/t.