Byplanlægning

Her kan du læse om rammer og regler for kommunens byplanlægning.

Byplanlægning i landets kommuner reguleres gennem forskellige interesser og love samt strategier og planer.

Overordnede rammer for byplanlægning
Staten sætter den overordnede ramme for byplanlægning i Danmark gennem tiltag som:

 • Planloven - der foreskriver, hvordan kommuner og andre planmyndigheder skal udmønte den fysiske planlægning.
   
 • Statslige interesser i kommuneplanlægningen – der er en oversigt over overordnede interesser og krav for hvert planemne, som kommuneplanerne skal være i overensstemmelse med.
   
 • Landsplandirektiv – der indenfor forskellige emner detaljeret kan regulere den fysiske planlægning som ramme for kommuneplanlægningen. For hovedstadsområdet gælder landsplandirektivet Fingerplan 2013.
   
 • Fingerplan 2013 – der er den overordnede ramme for hovedstadskommunernes fysiske planlægning og udvikling. Fingerplanen har betydning for, hvor kommunerne fx kan planlægge nye byområder eller friluftsområder.

Konkrete planer for byplanlægning
Ballerup Kommune udarbejder de konkrete strategier og planer for byplanlægning i Ballerup, som fx:

 • Planstrategier – hvor Ballerups kommunalbestyrelse giver en politisk udmelding om både overordnede og detaljerede prioriteringer, der skal efterkommes i den efterfølgende kommuneplanlægning.
   
 • Kommuneplaner – der sammenfatter kommunens overordnede planlægning og fastlægger rammer for lokalplaner. Læs om Ballerups kommuneplaner her
   
 • Lokalplaner – der udstikker detaljerede rammer for, hvad der kan ske i afgrænsede områder i kommunen. Læs om Ballerups lokalplaner her

Derudover har kommunen en arkitekturpolitik, der fungerer som retningslinje for store byggerier i Ballerup kommune.

Planloven foreskriver, hvordan kommuner og andre planmyndigheder skal udmønte den fysiske planlægning.

På Retsinformations hjemmeside kan du læse planloven

Statslige interesser i kommuneplanlægningen er en oversigt over overordnede interesser og krav for hvert planemne, som kommuneplanerne skal være i overensstemmelse med.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du læse om statslige interesser i kommuneplanlægningen

Fingerplan 2013 er den overordnede ramme for hovedstadskommunernes fysiske planlægning og udvikling.

Fingerplanen har betydning for, hvor kommunerne fx kan planlægge nye byområder eller friluftsområder.

Her kan du se Fingerplan 2013

Kontakt

Ballerup kommune

Team Plan

Send sikker besked

Send venligst mail

byplan@balk.dk