Center for Miljø og Teknik - Teamdag i Malmø, Sverige

Teamdag i Miljø og Teknik i forlængelse af organisationsændringer.

Afrejse den

15. august 2012

Hjemkomst den

15. august 2012

Antal dage

1 dag = 7½ time

Rejsens formål

Formålet med teamdagen er teambuilding.

Der er tale om 2 teams som blev sammensat i forbindelse med ny organisation pr. 1. september 2011. De to teams, som nu er sammensat til ét team har forskellige arbejdsområder og kompetencer med ganske lidt overlapning.

Teamet har siden indførelsen af ny organisation og teamsammensætning haft en række teammøder – herunder lejlighedsvist med ledelsen – som har bestået af emner af udelukkende fagmæssig karakter, men ikke en egentlig teamdag til mere sammenhængende tværgående drøftelser.

Der har derfor været behov for at komme væk fra de daglige opgaver og omgivelser, for at kunne drøfte de to teams opgaver og de enkelte teammedlemmers kompetencer mere indgående, herunder ”sammensmeltning” af det samlede opgavesæt og kompetencer i teamet.

Teamdagen er den første af 2 forventede teamdage til gennemførelse af opgaven, hvor der bliver lagt vægt på udvikling/styrkelse af den fælles samarbejds- og trivselskultur. Denne proces blev gennemført bl.a. gennem ”walk & talk” og tværgående drøftelser om arbejdsopgaver og kompetencer med henblik på indbyrdes faglig og social sparring.

Deltagere

7 personer

Politikere

-

Fra administrationen

7 administrative medarbejdere fra Center for Miljø og Teknik

Regnskab

 

Transport

                          984 kr.

Forplejning

                       1.177 kr.

Overnatning

                              - kr.

Diverse

                              - kr.

Kontaktperson

Karin Langendorf/Trine Baarstrøm

Kontakt

MTADM@balk.dk

Sagsnr. i eDoc

2012-29