Advarsel ikon

Coronavirus

Følg med i hvordan den aktuelle situation påvirker Ballerup Kommune

Christina hjælper borgere tilbage på et bedre spor

Christina hjælper borgere tilbage på et bedre spor

Portræt: Mød Christina Ruben som arbejder med forebyggelse af kriminalitet og radikalisering blandt borgere i Ballerup Kommune.

- Den ene dag kan jeg lave materiale til en politisk sagsfremstilling om vores radikaliseringsforebyggende arbejde, og den næste dag skal jeg visitere et rocker- eller bandemedlem til vores exit-program. Den faglige bredde gør mit job spændende og udfordrende. Det er netop den store variation, der er det bedste ved mit arbejde, fortæller Christina. 

Det gør også, at hun snart kan fejre 20 års jubilæum i Ballerup Kommune. Christina er tilknyttet Center for Børne- og Ungerådgivningen og blev ansat som SSP-konsulent i 2002. Siden 2013 har hun derudover arbejdet som koordinator for både kommunens exit-program samt forebyggelsesindsats mod radikalisering og negativ social kontrol.

Med andre ord giver Christina og hendes kolleger støtte, råd og vejledning til rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at forlade kriminelle fællesskaber, eller borgere, der er på vej ind i et ekstremistisk miljø.

- Jeg trives rigtig godt i den mangfoldighed, der er i mit arbejde. Jeg er så heldig at have en funktion, hvor jeg arbejder med borgere i alle aldre. Vi lykkes, når de borgere, vi er i kontakt med, oplever at de har flere muligheder end før de var i kontakt med os, siger Christina.

Høj faglig ekspertise

Med i bagagen har Christina en diplomuddannelse i Kriminologi og en bachelor i socialt arbejde. Hun har også en efteruddannelse som bl.a. konfliktmægler og en grunduddannelse i kognitiv terapi og metode. 

På radikaliseringsområdet er der inden for de seneste år sket en udvikling på det kommunale område. I 2020 udgav Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme en forskningsartikel, hvor Christina bidrager med et indlæg om den kommunale forebyggelse af radikalisering. Og for nyligt blev hun inviteret med i det europæiske samarbejde vedrørende radikaliseringsforebyggelse (RAN). 

- Når vi mødes flere gange årligt med andre praktikere fra Europa, kan vi inspirere hinanden og udveksle 'best practices' inden for området. Det muliggør, at de løsninger, vi skaber i Ballerup Kommune, altid er funderet i faglig viden, fortæller Christina. 

Hun oplever generelt, at alle kolleger har en stor interesse i hinandens faglige ekspertise. Det fremhæver Christina som unikt for Ballerup Kommune.

Portræt af Christina

Foto: Bo Helsted

Tværfagligt samarbejde

Christina arbejder tæt sammen med kolleger på tværs af kommunens centre. Særligt Den Lille Enhed i Center for Arbejdsmarked med henblik på at få kriminelle borgere videre i job, ligesom der er et tæt samarbejde med Politiet, Kriminalforsorgen og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. De bidrager hver især med ekspertise til gavn for den enkelte borger.

- Radikalisering foregår i alle miljøer – både blandt etnisk danske borgere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det kan fx være blandt unge mennesker på uddannelsesinstitutioner, eller blandt nogle af de borgere man støder på i jobcentret. Når vi laver faglig sparring, er det en måde for begge parter at dygtiggøre sig inden for området. Jo mere vi fremmer det, der virker, desto mere klæder vi borgere på til at modstå risikofaktorerne, siger Christina.

Eksempler på risikofaktorer kan være ringe forældreomsorg, højt skolefravær og misbrug. Derudover skal man have øje for borgere, der isolerer sig eller betragter det som legitimt at bruge vold for at forandre samfundet. 

- Vi kan ikke fjerne risikofaktorerne, men vi kan øge modstandskraften. Det vigtigste er, at man tør være nysgerrig. Man skal turde tage dialogen med borgeren, og man skal evne at tage dialogen uden at være fordomsfuld, fortæller Christina.  

 

SOCIALE MEDIER