Center for voksne med særlige behov

Velkommen

Center for voksne med særlige behov varetager botilbud, beskæftigelse, vejledning og aktiviteter for voksne borgere med særlige behov

Center for voksne med særlige behov hører under Handicap & Psykiatri i Center for Social og Sundhed og består af:

  • 3 botilbud (§ 108)
  • 2 beskæftigelsestilbud (§ 103)
  • 2 samværs- og aktivitetstilbud (§ 104)
  • 1 tilbud om socialpædagogisk støtte i og uden for eget hjem (§ 85)

Tilbuddene ligger spredt over hele kommunen.

Vi har fokus på at give den enkelte borger et meningsfuldt livsindhold med den rette støtte og vejledning. Vi sikrer borgerens ret til indflydelse på eget liv, den enkelte borger respekteres som et selvstændigt individ, og sammen med borgeren sætter vi overskuelige mål for udvikling.

Center for voksne med særlige behov er uddannelsessted for et antal studerende hvert år. Der lægges vægt på et godt forløb med læring alt efter, hvor den enkelte er. Vi tilbyder en god blanding af tryghed og udfordringer til den studerende. Læs mere om at være studerende her.

Få et overblik over Center for voksne med særlige behov i vores 

Kontakt

Center for voksne med særlige behov
Parkvej 10

2750 Ballerup

4477 3830

Hvis du vil vide mere..