Botilbud

Bosteder for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Botilbuddene under Center for voksne med særlige behov henvender sig til borgere i Ballerup Kommune med varig psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne. 

Det gennemgående pædagogiske fundament i alle tre botilbud er selv- og medbestemmelse samt neuropædagogik.

Borgeren har høj grad af indflydelse på eget liv og modtager den fornødne vejledning og støtte til at træffe valg, der sikrer livskvalitet for den enkelte.

Læs mere om de enkelte botilbud herunder.

Botilbud Klakkebjerg er et § 105 tilbud for syv borgere med særlige behov.

I Botilbud Klakkebjerg bestræber vi os på at:

 • Beboerne bliver mødt positivt og respektfuldt
 • Være nærværende for beboerne
 • Det pædagogiske arbejde varetager ønsker og behov for både den enkelte og hele beboergruppen

Vi varetager borgerens integritet med udgangspunkt i en fælles forståelse af hans/hendes livshistorie, ressourcer og behov.

Mere information om botilbud Klakkebjerg

 

 

 

Botilbud Bygaden er et § 105 tilbud til borgere med funktionsnedsættelse og særlige behov for hjælp og støtte i hverdagen.

I Bygaden bestræber vi os på at:

 • En behagelig atmosfære med humor og sammenhold
 • Ansvaret for egen tilværelse så vidt muligt ligger hos den enkelte beboer
 • Personalet yder rådgivning og vejledning med afsæt i beboernes individuelle behov

Vi varetager borgerens integritet med udgangspunkt i en fælles forståelse af hans/hendes livshistorie, ressourcer og behov.

Mere information om botilbud Bygaden

 

 

 

Hold-an Vej er et § 105 tilbud for otte borgere med særlige behov.

I botilbuddet Hold-an Vej har vi fokus på at:

 • møde beboerne positivt og respektfuldt
 • ansvaret for egen tilværelse så vidt muligt ligger hos den enkelte beboer
 • personalet yder rådgivning og vejledning med afsæt i beboernes individuelle behov

Vi varetager borgerens integritet med udgangspunkt i en fælles forståelse af hans/hendes livshistorie, ressourcer og behov.

Mere information om botilbud Hold-an Vej

 

 

 

Lov om socialt tilsyn trådte i kraft 1. januar 2014.

Uddrag af § 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., jf. § 4, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelsen, jf. §§ 6 og 12-18.

 

Socialtilsynets opgaver

Overordnet har socialtilsynet to primære opgaver:

 • Godkendelse af sociale tilbud som generelt egnet
 • Driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud med henblik på fortsat godkendelse, herunder både at kontrollere og bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene.

 

tilsynsrapport_2016.pdf

 

tilsynsrapport_2017.pdf

 

 

 

Er frivilligt arbejde noget for dig?

Center for voksne med særlige behov består af en række tilbud til voksne udviklingshæmmede.

Det er vigtigt for os, at borgerne opnår en høj grad af livskvalitet, og at vi kan tilbyde et trygt og aktivt miljø, der byder på positive relationer til andre mennesker. Derfor inddrager vi frivillige, der vil være med til at skabe spændende weekendaktiviteter for borgerne.

Forventninger

Som frivillig i Center for voksne med særlige behov forventer vi først og fremmest, at du har lyst til at bruge nogle timer af din tid til at gøre en forskel og glæde andre.

Derudover forventer vi at:

 • du har respekt for, at du træder ind i borgernes hjem – i udgangspunktet er man kun frivillig på fællesarealerne, og kommer kun i en lejlighed, hvis borgeren inviterer/har inviteret
 • du har respekt for medarbejdernes faglighed – og for de rutiner og arbejdsgange, der er på de enkelte botilbud
 • du er nysgerrighed og har et godt humør
 • du har lyst til at lære om målgruppen
 • du har mulighed for at engagere dig i minimum 6 måneder

Som frivillig har du tavshedspligt i forhold til de ting, du oplever og hører i relation til borgerne.

Her kan du læse om Ballerup Kommunes frivilligpolitik.

Kontakt os på telefon 4477 3830 for flere oplysninger. 

 

Kontakt

Center for voksne
med særlige behov


Bybjergvej 11
2740 Skovlunde

Send os en besked  

44773830

E-mail