Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning yder vejledning og støtte i og uden for borgerens eget hjem efter Servicelovens § 85. 

Socialpædagogisk Vejledning støtter borgeren med særlige behov i at opretholde et hverdagsliv, hvor han/hun fortsat er i stand til at mestre en selvstændig tilværelse og bevare evnen til at drage omsorg for eget liv.

Formålet er således, at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske og/eller sociale funktioner. 

Se en lille film om Socialpædagogisk Vejledning herunder.

 

Se informationshæftet om Socialpædagogisk Vejledning her.

Se vores Ydelseskatalog her.

Se vores praktikbeskrivelse her.

Herunder kan du læse meget mere om Socialpædagogisk Vejledning.

Socialpædagogisk Vejledning kompenserer for funktionsnedsættelsen

Vision

Socialpædagogisk Vejledning gør det muligt for borgeren med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse at bo i eget hjem, få en hverdag til at hænge sammen og leve et liv så tæt på det normale som muligt.
 
Socialpædagogisk Vejledning, Ballerup KommuneSocialpædagogisk Vejledning stiler mod at gøre borgeren såselvstændig og uafhængig som muligt.
 

Mission

Socialpædagogisk Vejledning kompenserer for funktionsnedsættelsen. Med andre ord støttes og vejledes borgeren der, hvor funktionsnedsættelsen vanskeliggørevnen til at klare sig selv.
 
Fokus ligger på livslang kompetenceudvikling, som styrker selvbestemmelsen over eget liv.

 

Alle mennesker har ret til at blive hørt

Socialpædagogisk Vejledning, Ballerup KommuneDer er pædagogiske, metodiske overvejelser bag alle tiltag i Socialpædagogisk Vejledning. For eksempel skabes gode betingelser for en svær samtale om eksempelvis kæresteproblemer gennem en konkret, fælles handling.

Det vil med andre ord sige, at når vejlederen tager opvasken sammen med borgeren, er målet at få den gode snak, som ofte opstår, når man er fælles om at løse en opgave; ikke at tage opvasken.
 
Alle mennesker har ret til at give sin mening til kende og blive hørt. Vejlederen agerer talerør for borgeren, der har brug for støtte til at ytre sine holdninger, ønsker og frustrationer, men har svært ved selv at strukturere og formulere sit budskab.
 
Socialpædagogisk Vejledning, Ballerup KommuneFor mange af borgerne er det nyt at skulle klare sig selv, bestemme selv og være herre i eget liv. De har levet et beskyttet liv hjemme hos forældre, der har gjort alt, hvad de kunne, for at aflaste og hjælpe deres udfordrede barn.
Socialpædagogisk Vejledning træner gennem ”jeg-støttende” samtaler borgeren i at mærke efter og tage stilling til egne ønsker og behov: ”hvad vil jeg gerne med mit liv?” og ”må jeg godt have det, som jeg har det?” – gennem samtalerne bevidstgøres borgeren om sig selv, og jeget bygges op.
 

Souschef
Anette Sommer 
Mail: aso2@balk.dk 
Tlf.: 2274 5668

Administration
Lise Porsborg
Mail: lpj@balk.dk
Tlf.: 4477 3830

Lene Jørgensen
Mail: ljr@balk.dk
Tlf.: 4477 1730

Kontakt

Socialpædagogisk   Vejledning

Parkvej 10

2750 Ballerup
4477 3834

E-mail