Velkommen

Bosteder for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Center for voksne med særlige behov varetager botilbud, beskæftigelse, vejledning og aktiviteter for voksne borgere med særlige behov

Center for voksne med særlige behov hører under Handicap & Psykiatri i Center for Social og Sundhed og består af:

Tilbuddene ligger spredt over hele kommunen.

Vi har fokus på at give den enkelte borger et meningsfuldt livsindhold med den rette støtte og vejledning. Vi sikrer borgerens ret til indflydelse på eget liv, den enkelte borger respekteres som et selvstændigt individ, og sammen med borgeren sætter vi overskuelige mål for udvikling.

Center for voksne med særlige behov er uddannelsessted for et antal studerende hvert år. Der lægges vægt på et godt forløb med læring alt efter, hvor den enkelte er. Vi tilbyder en god blanding af tryghed og udfordringer til den studerende.

Se mere om vores tilbud herunder. 

 

Socialpædagogisk Vejledning, Ballerup KommuneSocialpædagogisk Vejledning yder vejledning og støtte i og uden for borgerens eget hjem efter Servicelovens § 85. 

Socialpædagogisk Vejledning støtter borgeren med særlige behov i at opretholde et hverdagsliv, hvor han/hun fortsat er i stand til at mestre en selvstændig tilværelse og bevare evnen til at drage omsorg for eget liv.

Formålet er således, at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske og/eller sociale funktioner. 

Mere information om Socialpædagogisk Vejledning her

Bosted Bygaden, Ballerup KommuneBotilbuddene under Center for voksne med særlige behov henvender sig til borgere i Ballerup Kommune med varig psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne. 

Det gennemgående pædagogiske fundament i alle tre botilbud er selv- og medbestemmelse samt neuropædagogik.

Borgeren har høj grad af indflydelse på eget liv og modtager den fornødne vejledning og støtte til at træffe valg, der sikrer livskvalitet for den enkelte.

I Ballerup Kommune er der tre botilbud for voksne med særlige behov:

Klik på det enkelte botilbuds navn ovenfor for at komme direkte ind på deres side.

Hvis du vil se oversigten over alle tre tilbud, kan du klikke her. 

Aktivitet og samvær, voksne med særlige behov, Ballerup KommuneSocialt samvær og meningsfulde aktiviteter i fællesskab med ligesindede

Center for voksne med særlige behov rummer to aktivitets- og samværstilbud (§ 104): 

  • Krumtappen
  • Klub Det Nye Sted

Mere information om aktivitets- og samværstilbuddene her

Beskæftigelse, voksne med særlige behov, Ballerup KommuneAlle borgere har ret til et arbejdsliv med meningsfulde opgaver og sociale aktiviteter.

Beskæftigelsestilbuddene for voksne med særlige behov henvender sig til borgere, der med den rette støtte og vejledning evner at passe et arbejde.

I Ballerup Kommune er der to beskæftigelsestilbud:

  • Larsbjerggård
  • Bibliotekscafeen

Mere information om beskæftigelsestilbuddene her

Centerleder
Robert Lorentzen
Mail: rlo@balk.dk 
Tlf.: 4477 1729

Souschef
Anette Sommer
Mail: aso2@balk.dk
Tlf.: 2274 5668 

Administration
Lise Porsborg
Mail: lpj@balk.dk
Tlf.: 4477 3830

Lene Jørgensen
Mail: ljr@balk.dk
Tlf.: 4477 1730

Servicemedarbejder
Freddie Nielsen
Mail: fdn@balk.dk
Tlf.: 2516 9709

Kontakt

Center for voksne
med særlige behov


Bybjergvej 11
2740 Skovlunde

Send os en besked  

44773830

E-mail