Velkommen

Bosteder, aktiviteter og beskæftigelse for voksne med særlige behov i Ballerup Kommune

Center for Voksne med Særlige Behov (CVSB) er en samlet enhed, som varetager botilbud, beskæftigelse, vejledning og aktiviteter for voksne borgere med særlige behov.

CVSB tilbyder:

Tilbuddene ligger spredt over hele kommunen. Du kan læse mere om det enkelte tilbud i menuen herunder. 

 

Om Center for Voksne for Særlige Behov

  • Center for Voksne med Særlige Behov har fokus på at give den enkelte borger et meningsfuldt livsindhold med den rette støtte og vejledning.
  • Vi sikrer borgerens ret til indflydelse på eget liv, den enkelte borger respekteres som et selvstændigt individ, og sammen med borgeren sætter vi overskuelige mål for udvikling.
  • Udover ovenstående ydelser er Center for Voksne med Særlige Behov uddannelsessted for et antal studerende hvert år.
  • CVSB har et højt fagligt miljø, og derfor vil den studerende være en del af dette miljø med vægt på et godt forløb med læring alt efter, hvor den enkelte studerende er. Vi tilbyder en god blanding af tryghed og udfordringer til den studerende.

 

Botilbuddene under Center for Voksne med Særlige Behov henvender sig til borgere i Ballerup Kommune med varig psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne - altså en form for handicap. 

Det gennemgående pædagogiske fundament i alle tre botilbud er selv- og medbestemmelse samt neuropædagogik.

Borgeren har høj grad af indflydelse på eget liv og modtager den fornødne vejledning og støtte til at træffe valg, der sikrer livskvalitet for den enkelte.

I Ballerup Kommune er der tre botilbud for voksne med særlige behov:

Klik på det enkelte botilbuds navn ovenfor for at komme direkte ind på deres side.

Hvis du vil se oversigten over alle tre tilbud, kan du klikke her. 

Socialt samvær og meningsfulde aktiviteter i fællesskab med ligesindede

Center for Voksne med Særlige Behov rummer to aktivitets- og samværstilbud (§ 104): 

  • Krumtappen
  • Klub Det Nye Sted

Mere information om aktivitets- og samværstilbuddene her

Alle borgere har ret til et arbejdsliv med meningsfulde opgaver og sociale aktiviteter.

Beskæftigelsestilbuddene for voksne med særlige behov henvender sig til borgere, der med den rette støtte og vejledning evner at passe et arbejde.

I Ballerup Kommune er der ét beskæftigelsestilbud:

  • Bibliotekscafeen

Mere information om beskæftigelsestilbuddet her

Forstander

Vivi Lauritsen

Mail: vla@balk.dk

Tlf.: 4477 6252

Souschef

Trine Braikia

Mail: trbr@balk.dk

Tlf.: 4477 6309

Administration

Lise Porsborg

Mail: lpj@balk.dk

Tlf.: 4477 3830

Servicemedarbejder

Freddie Nielsen

Mail: fdn@balk.dk

Tlf.: 4175 9956

Kontakt

Center for voksne
med særlige behov


Bybjergvej 11
2740 Skovlunde

Send sikker besked  

44773830

E-mail