Seniorrådet

10.12.2019 kl. 09:00
Mødecenter B, Lokale 10 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Birte Kramhøft
 • Henning Broman
 • Doris Børger
 • Jørn Steen Jensen
 • Kurt Bidstrup
 • Lilian Birte Nielsen
 • Stephen Frank Mortensen
 • Susanne Bettina Jørgensen (pleje & omsorgschef)
 • Tina Lose Jensen

Åben dagsorden

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 


 1. Region Hovedstaden har udgivet folderen "Model for værdibaseret sundhed i Region Hovedstaden".

  1 bilag
   
 2. Birte Kramhøft er blevet orienteret om, at Danmarks Apotekerforening har udsendt en folder til alle Seniorråd om, hvad apoteksvæsenet kan hjælpe kommunen med. Denne folder har Seniorrådet ikke modtaget.
   
 3. Birte Kramhøft har modtaget en invitation til Seniorrådet fra Aktiv Center Ballerup om en rundvisning i lokalerne samt efterfølgende frokost.

Der gives en kort orientering fra Center for Social og Sundhed.

 

Sagsfremstilling

Ældre Sagen har modtaget en klage fra en borger, der har fået frataget sit nødkald, fordi borgeren ikke har benyttet nødkaldet over en længere periode. Seniorrådet følger op på sagen.

 

Silje Heidner Amholt, Hjælpemidler og Visitation, deltager i mødet kl. 9.30 - 9.50 for at give en orientering om reglerne for tildeling af nødkald.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orientering om regler for tildeling af nødkald tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Seniorrådets "to do liste" er et fast punkt på dagsordenen, hvor listen på hvert møde bliver gennemgået og revideret.

 

Seniorrådets "to do liste":

 • Ballerup Kommunes hjemmeside
 • Studietur til demenslandsbyen i Svendborg
 • Ledere fra Hjemmeplejen inviteres med til et seniorrådsmøde - "Orientering fra Hjemmeplejen" (de to ledere fra Hjemmeplejen deltager i dagens møde).
 • Planlægning af møde med Social- og Sundhedsudvalget
 • Forslag om at Seniorrådet fx skænker en bænk, der kan opstilles et sted, hvor borgerne kan få glæde af den. Der kan også være tale om andre tiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Seniorrådets "to do liste" drøftes og ajourføres.

 

Sagsfremstilling

På Seniorrådets "to do liste" står der en studietur til demenslandsbyen i Svendborg.

 

I følge Demenslandsby Svendborgs hjemmeside, tilbyder de rundvisning den sidste torsdag i hver måned.

 

Birte Kramhøft, formand for Seniorrådet, opfordrer rådets medlemmer til at gå ind på Demenslandsby Svendborgs hjemmeside for at orientere sig forud for mødet til brug for en drøftelse om studieturens indhold. Der skal ligeledes fastsættes en dato for studieturen en gang i foråret 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter i forbindelse med studieturen afholdes over Seniorrådets budget.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Der fastsættes en dato for afholdelse af studietur til demenslandsbyen i Svendborg.
 2. Program for studieturen drøftes.

 

Sagsfremstilling

"Problemer med kommunens svømmehaller" har stået på Seniorrådets "to do liste" i et stykke tid. På mødet den 12. november 2019 besluttede Seniorrådet, at punktet skulle sættes på dagsordenen til Seniorrådets møde den 10. december 2019

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Problemstillingen omkring Ballerup Kommunes svømmehaller drøftes.

 

Tidligere behandling

Seniorrådet den 15. oktober 2019 Punkt 9

Sagsfremstilling

Lørdag den 16. november 2019 blev det årlige inspirationsmøde for nye folkepensionister afholdt i Atriet på rådhuset. Seniorrådet var ligesom de foregående år blevet inviteret til at komme og stå i en bod og orientere om Seniorrådet og dets arbejde på lige fod med repræsentanter fra andre foreninger, organisationer og administrationen.

 

Seniorrådet skal nu evaluere inspirationsmødet for nye folkepensionister.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter i forbindelse med deltagelse i inspirationsmødet afholdes over Seniorrådets budget.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Seniorrådet evaluerer deres deltagelse i inspirationsmødet for nye folkepensionister.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har ønsket en orientering om Hjemmeplejen. Dette punkt er udskudt fra Seniorrådets møde den 17. september 2019.

 

På Seniorrådets møde deltager de to ledere af Hjemmeplejen Tine Gitte Nielsen og Karin Bjerre Kohn kl. 11.15 - 12.00.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen tages til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download