Nyttig viden om lokaler

Her har vi samlet information, der kan være nyttigt for dig som bruger kommunens lokaler.

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan ikke låne lokaler af Ballerup Kommune.

Nøglebrikker 

Der er elektronisk adgangskontrol til kommunens bygninger. Det betyder, at foreninger og aftenskoler, der har fået tildelt et lokale, skal have udleveret en elektronisk nøglebrik for at få adgang til bygningen. 

Der kan bestilles nøglebrikker til foreningens trænere og ledere ved henvendelse til Kultur & Fritid via en sikker besked. Bestillingen skal indeholde:

 • Foreningens/musik- eller aftenskolens navn
 • Det fulde navn på den person, der skal have brikken samt fødselsdato
 • Personens funktion i foreningen/aftenskolen

Nøglebrikken er personlig, og brugen af den registreres i systemet.

Bestilleren modtager en mail, når brikken er klar til afhentning på Ballerup Rådhus. Bemærk at ekspeditionstiden er 10 arbejdsdage. Personen, der er registreret til benyttelse af brikken, skal kvittere personligt for brikken ved afhentning. Alternativt kan der medbringes en fuldmagt.

Nøglebrikken registreres på den enkelte forening m.v.  Når en indehaver af en brik stopper, skal brikken sammen med oplysning om navn og fødselsdato returneres til Ballerup Rådhus/Kultur & Fritid.

Nøglebrikken kan også omkodes til en ny træner/leder. Foreningen/aftenskolen skal i den forbindelse fremsende navne og fødselsdatoer på både den forhenværende og den nye brik-indehaver samt oplyse den nye persons funktion i foreningen/aftenskolen. Kontakt Kultur & Fritid via en sikker besked

Bortkomne nøglebrikker skal indberettes til Vagt og Sikring hurtigst muligt.

Nøgler

På de fleste skoler har man brug for nøgler til de indvendige døre. Kontakt skolen for yderligere information og udlevering af nøgler.

Der udleveres fortsat nøgler til døre i klublokaler. Kontakt Kultur & Fritid via en sikker besked.

Sådan virker det elektroniske adgangssystem

Nøglebrikken føres forbi kortlæseren. Døren låser automatisk op og forbliver oplåst i ca. 10 sekunder. Hvis det er nødvendigt at have døren oplåst i længere tid, så læs herunder: 

Idrætshaller/gymnastiksale: Når brikken føres forbi briklæseren to gange er døren oplåst i tre timer. Efter tre timer låses døren igen. Hvis man forlader stedet inden de tre timer er gået, skal brikken føres forbi briklæseren tre gange for at låse døren igen

Ved skolens hoveddør samt ved svømmesale: Når brikken føres forbi briklæseren to gange er døren oplåst i en time. Efter en time låses døren igen. Hvis man forlader stedet inden timen er gået, skal brikken føres forbi briklæseren tre gange for at låse døren igen.

Tidspunkter for adgang

Du kan bruge din adgangsbrik i tidsrummet 07.00 til 24.00 (kl. 22.30 på skolerne). Brikken kan benyttes til alle de døre, foreningen/aftenskolen har adgang til.

Alarmtilkobling sker automatisk kl. 24.00 i hallerne og kl. 22.30 på skolerne.  Der lyder en advarende hyletone10 minutter før alarmen går i gang og området skal derfor forlades. Hvis en fejlalarm udløses kan foreningen få en regning, fordi vagten unødigt skal køre ud til stedet.

Man kan efter særlig aftale få udskudt alarmtilkoblingstidspunktet eller udvidet dørenes åbningstid til stævner,  turneringer m.v. Eventuel anmodning rettes til skolen senest 14 dage før.

Husk, at der skal søges særlig tilladelse i forbindelse med arrangementer med overnatning. 

Vigtige retningslinjer for brug af lokalerne

Inden brugerne forlader bygningen skal brugerne sikre, at vinduer og døre er låst.

Det er forbudt at blokere eller sætte noget i klemme i døre. Dette gælder alle døre, uanset om der er adgangskontrol på eller ej. 

Hvis en forening glemmer at låse døren når stedet forlades (før den "tilkøbte tid" udløser), får foreningen en advarsel. Sker det igen bliver foreningen frataget lokalet. Hvis det konstateres at en forening har sat noget i klemme i døren, får foreningen en advarsel. Sker det igen bliver foreningen frataget lokalerne. 

Vagtkorpset har blandt andet til opgave at føre tilsyn med kommunens ejendomme. De tager vandprøver i svømmehaller, og de kører på alarmer. De laver præventivt arbejde og de servicerer kommunens fritidsbrugere ved problemer, der er nødvendige at løse her og nu eksempelvis ved indbrud og problemer med den elektroniske adgangskontrol. Øvrige fejl og mangler indberettes via Ballerup Kommunes borgertip

Vagten kan kontaktes på telefon: 4477 3434 eller på mail.

Der er opsat vagtlogo med telefonnummer på alle bygninger. 

Har du glemt din nøglebrik eller nøgle, må du kontakte en anden nøglebrik-indehaver i din forening. Vagten yder ingen service i disse tilfælde.

Denne side er for foreninger. Andre, der ønsker overnatning på kommunens skoler, skal henvende sig direkte til skolens kontor.

Denne vejledning dækker overnatninger i forbindelse med mindre arrangementer (max 100 personer, én overnatning og et lokale). Har I et større arrangement, der kræver overnatning i flere lokaler og/eller over flere dage, skal I kontakte Center for Skoler, Institutioner og Kultur på kultur@balk.dk for nærmere information.

I skal senest dagen før anmelde midlertidig overnatning til Beredskab Øst 

For sale, haller og klasselokaler gælder derudover følgende:

Foreningen skal senest en måned før overnatningsdatoen

 • Tjekke om tiden er ledig til overnatning
 • Kontakte eventuelle foreninger, der er booket i den tid, hvor der skal overnattes og aftale aflysninger og sletning af tiden i Foreningsservice
 • Herefter booke tiden til overnatning i Foreningsservice
 • Sende en ansøgning om overnatning til Center for Skoler, Institutioner og Kultur på kultur@balk.dk

For klub-og foreningslokaler gælder derudover følgende:

Foreningen skal senest en måned før overnatningsdatoen

 • Sende en ansøgning til Center for Skoler, Institutioner og Kultur på kultur@balk.dk

Ansøgning om overnatning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på foreningen
 • Navn og telefonnummer på kontaktperson
 • Dato for overnatning samt tidsrum
 • Antal der overnatter
 • Hvor overnattes og i hvilket lokale (fx. Hedegårdsskolen, Idrætshallen og klasselokale 22)
 • Navn og fødselsdato på den eller de ledere, der skal have nøglebrik til overnatningsstedet
 • Beskrivelse af hvordan foreningen overholder de gældende retningslinjer for COVID-19

Brug Ballerup Kommunes Borgertip, hvis I vil give os et tip om et toilet, der løber, et ituslået vindue eller andre fejl ved de kommunale lokaler, I anvender.

Ballerup Kommune - Borgertip kan downloades som app eller tilgås via en hjemmeside. Se vejledning.

Aftale om lån af specielt udstyr fx projektor, mikrofonanlæg, højttaleranlæg m.v. skal indgås med skolerne senest 8 dage før brug.

Det sker indimellem, at foreningernes brug af lokaler må aflyses. Årsagerne kan være mange lige fra planlagte eksamener til vandskader efter et pludselig skybrud. Som regel giver vi foreningerne besked i god tid til, at de kan orientere berørte medlemmer, men i eksemplet med skybruddet o.l. er det ikke altid muligt.

Du har mulighed for at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får direkte besked, når brug af en hal eller gymnastiksal m.v. aflyses. Du bestemmer selv, hvilke lokaler du vil modtage aflysninger for.

Klik på linket her for at blive tilmeldt sms-aflysning

En række af kommunens lokaler har teleslyngeanlæg til gavn for borgere med høretab, der ønsker at deltage i arrangementer, i foredrags- og koncertsale, i teatre og biografer, på plejehjem og biblioteker m.v.

Når teleslyngen er tændt, forstærker den lydsignalet og sender det til høreapparater med telespole, så hørehæmmede borgere kan høre, hvad der bliver sagt.

Det stationære teleslyngeanlæg virker automatisk, når du bruger mikrofonanlægget, så du skal ikke gøre noget særligt for at aktivere anlægget.

Oversigt over kommunens lokaler med teleslyngeanlæg

Hvor

Bemærkning

Baltoppen LIVE

Teatersalen

Sundhedshuset - Parkskolen

Mobilt anlæg (i lokale 2.03 + 2.04)

Plejecenter Kirstinehaven

Caféen

Plejecenter Rosenhaven

Caféen og i fire bo-enheder

Kulturhus Måløv

Salen

Skovlunde Kulturhus

Medborgerhus og store sal

Baltorpskolen afd. Rugvænget

Samlingssalen

Spillestedet Baghuset

 

Ballerup Bibliotek

Caféen og Sal 2

Ballerup Rådhus

Atriet, KMB-sal, lokale A3

Tapeten

Store sal, lille sal og lokale E

 

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Tina Eckhaus

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 3004

E-mail