Øvrige lokaler

I Ballerup Kommune er der en række mødelokaler og øvrige lokaler, der kan bookes af foreninger, virksomheder m.v. 

Læs mere om lokalerne herunder. 

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke låne lokaler i Ballerup Kommune

Vi har mødelokaler mv. flere steder i kommunen. 

Ballerup Bibliotekerne

Foreninger, institutioner, interesseorganisationer, grupper og enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Ballerup Kommune, kan benytte lokaler gratis til møde- og arrangementsvirksomhed. 

Læs mere og book her

Ballerup Idrætsby

Lokalerne kan bookes af borgere, virksomheder og foreninger.

Mødelokale 1 - plads til 22 personer

Mødelokale 2 - plads til 22 personer

Registrerede foreninger hjemmehørende i Ballerup Kommune skal booke lokalerne i Ballerup Idrætsby via Foreningsservice.

Øvrige skal kontakte Ballerup Idrætsby for udlejning 

Tapeten

Lokalerne kan bookes af foreninger hjemmehørende  Ballerup Kommune

Mødelokaler med plads til 20-40 personer

Registrerede foreninger hjemmehørende i Ballerup Kommune skal booke lokalerne på Tapeten via Foreningsservice.

Øvrige foreninger bedes kontakte Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Brydegården, Måløv

Lokalet kan bookes af foreninger, borgere og virksomheder hjemmehørende i Ballerup Kommune

Søjlesalen - mødelokale med plads til 50 personer udlejes mandag til torsdag  

Benyt selvbetjeningsløsningen her

Foreninger kan komme på venteliste til et klublokale, hvor foreningen kan have deres sociale aktiviteter og mulighed for at sætte eget præg på lokalet.

Udfyld og indsend ansøgningsskema for at komme på venteliste.

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Tina Eckhaus

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 3004

E-mail