Vækstpuljen

Kultur- og Fritidsudvalget har en særlig pulje på ca. 60.000 kr. til nye initiativer, udvikling og forsøg indenfor folkeoplysningsområdet. Puljen er til aktiviteter, der fremmer foreningslivets engagement og fællesfølelse overfor det omgivende samfund.

Puljen prioriterer projekter:

 • Med en social målsætning
 • Der styrker medborgerskabsfølelsen blandt folk med anden etnisk baggrund
 • Med dokumenterbare aktiviteter
 • Med blivende effekt og/eller
 • Kunstnerisk effekt
 • Med fokus på det aktive medborgerskab og styrkelse af civilsamfundet

 

Godkendte foreninger og aftenskoler samt selvorganiserede grupper af borgere. 

Indsend en skriftlig ansøgning med budget til Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningen skal være udvalget i hænde senest fire uger inden det udvalgsmøde, hvor sagen ønskes behandlet.

Følgende skal indgå i ansøgningen:

 • Titel
 • Projektansøger samt projektansvarlig
 • Beskrivelse af projektets indhold og form
 • Samlet budget med angivelse af eventuel øvrig finansiering
 • Angivelse af eventuelle samarbejdspartnere

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle jeres ansøgning inden, I afholder arrangementet. I skal altså søge i god tid. 

Mødedato  Ansøgningsfrist
7. januar 2020 20. november 2019
28. januar 2020 16. december 2019
3. marts 2020 28. januar 2020
31. marts 2020 24. februar 2020
5. maj 2020 23. marts 2020
2. juni 2020 21. april 2020
11. august 2020 17. juni 2020
1. september 2020 27. juli 2020
29. september 2020 24. august 2020
3. november 2020 21. september 2020
1. december 2020 22. oktober 2020
januar 2021 20. november 2020

 

 • Nye initiativer med folkeoplysende formål
 • Udviklingsarbejde
 • Enkeltstående projekter
 • Amatørkulturelle aktiviteter
 • Folkeoplysende tilbud til børn og unge
 • Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
 • Virksomhed af tværgående karakter
 • Fester
 • Mad og drikke
 • Kommercielle formål
 • Tilbud, der allerede får tilskud efter folkeoplysningsloven
 • Tilbud, der hører under anden lovgivning

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Gry Andersen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

2913 7735

E-mail