Sådan søger du et skånejob

 • Hvis du af den ene eller anden grund ikke kan beskæftiges på det ordinære jobmarked, kan du herunder læse om dine muligheder for at komme i arbejde.
 • Besøg frivilligjob.dk, og find mange spændende stillinger. 

 

Jobs med løntilskud for førtidspensionister kan være alle typer af jobs.

 • Du skal selv finde arbejdsgiver.
 • Arbejdstiden aftales individuelt, og lønnen udbetales af arbejdsgiveren med minimum 1/3 af en overenskomstmæssig løn. 
 • Arbejdsgiveren kan herefter få tilskud til en del af lønnen.
 • Du skal selv kunne transportere dig til og fra arbejde. 

Vil du vide mere, kan du søge råd og vejledning hos sagsbehandlere i Social Vejledning i Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset pga. sygdom. 

Læs mere om fleksjob.

 

 • Er du under 65 år, og lever du med udviklingshæmning og evt. nedsat fysisk handicap
 • Har du sociale problemer
 • Kan du ikke fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår, inkl. job med løntilskud

Beskæftigelsestilbuddene henvender sig til borgere, der med den rette støtte og vejledning evner at passe et arbejde.

Ret henvendelse til en sagsbehandler i social vejledning via kontaktboksen til højre.

Ballerup kommune har følgende steder, som kunne være relevante for dig:

 • Larsbjerggård, der tilbyder borgeren et arbejde som naturhjælper i fritidslandskabet Harrestrup Ådal og andre grønne områder i Ballerup Kommune.
 • Bibliotekscafeen, der tilbyder borgeren et arbejde som cafemedarbejder på Ballerup Hovedbibliotek.

Aflønning
Det er oftest personer, der lever af førtidspension, der arbejder i beskyttede værksteder, i særligt tilrettelagte job m.v.
Indtjeningen ved beskyttet beskæftigelse er ret beskeden.

Har man ikke førtidspension, aflønnes i de fleste tilfælde med den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde, eller med den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

Henvendelser fra andre kommuner

Henvendelser angående beskyttet beskæftigelse skal ske direkte til beskæftigelsesstedet ved hjælp af ovenstående links.

 

Kontakt

Social vejledning

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en besked 

4477 2000

E-mail