Efterløn

Din efterløns størrelse afhænger af efterlønstidspunktet, samt dine pensioner og andre indtægter