Ensomhed blandt seniorer

Med midler fra Værdighedspuljen, som kommuner i Danmark har mulighed for at ansøge, sætter Ballerup Kommune fokus på ufrivillig ensomhed blandt seniorer.

En tidlig opsporing og forebyggelse ensomhed ligger fint i tråd med kommunens rehabiliterende tankegang, som vi arbejder med på mange andre områder af social- og omsorgsområdet.

Britt Boesen, der er ansat som ensomhedskonsulent, samarbejder med blandt andre Hjemmeplejen og de forebyggende medarbejdere for at finde frem til og forebygge ensomhed blandt kommunens 65+ borgere. 

Igennem sparring med blandt andet kommunens frivilligkoordinator Susanne Schjølin og sundhedskonsulent Rikke Baltzer fra SundhedsHuset, forsøger Britt Boesen at finde åbninger og/eller foreningstilbud, som er interessante for den enkelte borger og kan hjælpe vedkommende ud af ensomhed. 

Erfaringerne skal i løbet af 2017 formidles til hjemmeplejens personale, så de hjælpes til at håndtere og reagere på ensomme ældres behov.

Ufrivillig ensomhed blandt seniorer skal være noget, som vi tør tale om. Det er budskabet, når vi tirsdag den 6. december sætter fokus på ensomhed hos seniorer med en konference for både borgere, foreninger og nøglemedarbejdere i kommunen. Håbet er, at konference kan være startskuddet til, at de mange frivillige foreninger og medarbejdere fra kommunen får inspiration til at bruge hinanden i et større og bredere omfang, så man ved fælles hjælp kan nå længere i at hjælpe ensomme ældre.

Program
Kl. 16.00: Velkomst ved borgmester Jesper Würtzen og formand for Social- og Sundhedsudvalget Lolan Ottesen
Kl. 16.25: Oplæg ved direktør fra EGV Christine E. Swane
Kl. 17.00: "Folkemøde" om ensomhed. Boder med inspiration fra blandt andre Sundhedsstyrelsen, lokale foreninger og Ballerup Kommune
Kl. 18.00: Tværgående grupper med mulighed for at tale idéer
Kl. 19.15: Afrunding og præsentation af næste arrangement

Der vil være mad og drikke til arrangementet
 

Den 20. April kl 17-20 på Ballerup Bibliotek inviteres I til opfølgningsmøde på Ensomhedskonferencen.

 

Tilmelding er nødvendig

Alle foreninger er velkomne, men tilmelding er nødvendig på brib@balk.dk eller ssu@balk.dk. Tlf. 4477 2000. Kommunale medarbejdere,  der kommer hos de ældre borgere vil også blive inviteret igen.

 

Hvad vil opfølgningsmødet handle om?

Vi vil gå et spadestik dybere end ensomhedskonferencen og se på hvilke samarbejder der er blevet født siden sidst og hjælpe de, som ikke er kommet i gang med at få de nødvendige kontakter, mangler redskaber eller inspiration til at begynde. 

Som en del af indsatsen ”Tidlig sporing af ensomme ældre” under værdighedsindsatsen holdes et opfølgningsmøde for at præsentere de konkrete samarbejder mellem aktører, som konferencen har affødt.

På mødet inviteres foreninger, organisationer, enkelt personer, præster, viceværter, ældreklubber og kommunale medarbejdere mv. til at mødes og tale sammen for at skabe flere konkrete samarbejder.   

Der arbejdes pt med at skabe et netværk(konkretiseret ved en folder) for alle de aktører, der gerne vil bidrage med konkrete løsninger imod ufrivillig ensomhed og hvor de kan informere om deres tilbud til ensomme ældre. Folderen vil blive uploaded her på siden, når den ligger færdig, efter forventning primo april.

 

 

 

Se også