Ensomhed blandt seniorer

Med midler fra Værdighedspuljen, som kommuner i Danmark har mulighed for at ansøge, sætter Ballerup Kommune fokus på ufrivillig ensomhed blandt seniorer.

En tidlig opsporing og forebyggelse ensomhed ligger fint i tråd med kommunens rehabiliterende tankegang, som vi arbejder med på mange andre områder af social- og omsorgsområdet.

Britt Boesen, der er ansat som Ældrekonsulent, samarbejder med blandt andre Hjemmeplejen og de forebyggende medarbejdere for at finde frem til og forebygge ensomhed blandt kommunens 65+ borgere. 

Britt Boesen fungerer som bindeled mellem de foreningstilbud som er i kommunen og den enkelte borger. 

Erfaringerne med inddrage foreningslivet til at afhjælpe ensomhed skal i løbet af 2017 formidles til Hjemmeplejens personale, så de hjælpes til at håndtere og reagere på ensomme ældres behov.

Som et led i at italesætte, forstå og agere hensynsfuldt på ensomhed arrangerer  Ballerup Kommune fem Dialog- og Sparringsmøder på følgende steder:

15. maj  Plejecenter Sønderhavens Cafe
Søndergårds Allé 100, 2760 Måløv

15. august ”Kulturhuset Ind i varmen”
Baltorpvej 219, 2750 Ballerup

30. august "Hedegaven”
"Hedegaven”, Hedeparken 23a, 2750 Ballerup)

13. september Skovlunde Kirke
Lundebjerggårdsvej 3A, 2740 Skovlunde

2. oktober Plejecenter Egely
Bygade 34, 2750 Ballerup

Alle møder foregår kl. 18-20.30 og kræver tilmelding til Britt Boesen på brib@balk.dk eller 30918247.

Der serveres frugt, småkager, the og kaffe.

 

Dagsorden for møderne er:

 1. Kort præsentation af Ballerup Kommunes Ensomhedsindsats ved Ældrekonsulent Britt Boesen
 2. Åben dialog som styres af Britt Boesen omkring:
  1. Hvad ensomhed er for en størrelse for en selv?
  2. Hvordan ser ensomhed ud hos andre?
  3. Hvad man som nabo eller borger eller forening gøre, hvis man vil gribe hensynsfuldt i et andet menneskes (mulige) ensomhed?
  4. Fremmødte foreninger bliver bedt om at forholde sig til, hvordan de agerer når der kommer nye medlemmer og om de vil kunne tage på hjemmebesøg og fortælle om deres klub/forening, evt følge den ældre frem og tilbage de første gange
 3. Afrunding af dialogen omkring ensomhed
 4. Sparring. Borgere, foreninger, tovholdere og arbejdsgrupperne fra den 20. april kan søge hjælp og viden hos Ældrekonsulenten.
 5. Afrunding af mødet

 

Ballerup Kommune er i gang med at skabe en lettilgængelig netværksbog, med overblik over de samarbejdspartnere, som har aktiviteter der er målrettet ensomme ældre. Bogen vil blive omdelt i Hjemmeplejen, så medarbejderne kan formidle aktiviteterne til de borgere de kommer hos.   

På mødet den 20. april 2017 mødtes folk fra Foreningslivet, Hjemmeplejen og organisationerne. Ved hjælp af denne samlede mængde af viden, erfaringer og ressourcer blev formuleret 10 aktiviteter, hvoraf 9 af dem fandt en tovholder. Grupperne arbejdede med følgende aktiviteter: 

  Aktivitet Formål/målgruppe Tovholder(e)
1 Spejlkabinet Ensomme brokkehoveder Inge Meibom, Else Borch, Pernille Roikjer
2 Lokale herreklubber Ensomme mænd Connie Hartz
3 På tværs af generationer Børn, unge og ældre Cindie Christoffersen og René Søgaard Johansen
4 Aktiviteter for mænd Ensomme aktive mænd Peter Bendix (samarbejde med gruppe 2)
5 Man bliver stærk af at hjælpe andre Lokalsamfundet, opgangen Trine Stevn Brandsborg og Tine Gitte Nielsen (samarbejde med gruppe 9)
6 Lokale små spisegrupper Enlige og par Birgitte Dahl og Anette Christensen
7 Amatørteater 60+ Johnna Olin og Flemming Pedersen
8 Seniorernes ”mødre”-gruppe Blandet mænd og kvinder Tina Lose og Malene Svalling
9 Banke-på-metoden - Randi og Gaia Merete Iversen
10 Samle kræfterne Tænke på tværs

Ingrid Jensen

(samarbejde med gruppe 9)

 

Hvis borgere har lyst til at høre mere om de enkelte aktiviteter eller bidrage med netværk, viden eller arbejdskraft er man velkommen til at kontakte Britt Boesen, som vil videreformidle henvendelsen til tovholderne. 

Tirsdag den 7. november 2017 kigger vi på Ensomhedsindsatsens fremtid og resultater. Mødet foregår i Atriet, Hold an-vej 7, 2570 Ballerup, kl. 17-20.30.

Tilmelding kræves til Britt Boesen på brib@balk.dk eller 30918247. Der serveres kage, frugt og the og kaffe.

Se også