Ensomhed blandt seniorer

Med midler fra Værdighedspuljen, som kommuner i Danmark har mulighed for at ansøge, sætter Ballerup Kommune fokus på ufrivillig ensomhed blandt seniorer.

En tidlig opsporing og forebyggelse ensomhed ligger fint i tråd med kommunens rehabiliterende tankegang, som vi arbejder med på mange andre områder af social- og omsorgsområdet.

Britt Boesen, der er ansat som ensomhedskonsulent, samarbejder med blandt andre Hjemmeplejen og de forebyggende medarbejdere for at finde frem til og forebygge ensomhed blandt kommunens 65+ borgere. 

Igennem sparring med blandt andet kommunens frivilligkoordinator Susanne Schjølin og sundhedskonsulent Rikke Baltzer fra SundhedsHuset, forsøger Britt Boesen at finde åbninger og/eller foreningstilbud, som er interessante for den enkelte borger og kan hjælpe vedkommende ud af ensomhed. 

Erfaringerne skal i løbet af 2017 formidles til hjemmeplejens personale, så de hjælpes til at håndtere og reagere på ensomme ældres behov.

Ufrivillig ensomhed blandt seniorer skal være noget, som vi tør tale om. Det er budskabet, når vi tirsdag den 6. december sætter fokus på ensomhed hos seniorer med en konference for både borgere, foreninger og nøglemedarbejdere i kommunen. Håbet er, at konference kan være startskuddet til, at de mange frivillige foreninger og medarbejdere fra kommunen får inspiration til at bruge hinanden i et større og bredere omfang, så man ved fælles hjælp kan nå længere i at hjælpe ensomme ældre.

Program
Kl. 16.00: Velkomst ved borgmester Jesper Würtzen og formand for Social- og Sundhedsudvalget Lolan Ottesen
Kl. 16.25: Oplæg ved direktør fra EGV Christine E. Swane
Kl. 17.00: "Folkemøde" om ensomhed. Boder med inspiration fra blandt andre Sundhedsstyrelsen, lokale foreninger og Ballerup Kommune
Kl. 18.00: Tværgående grupper med mulighed for at tale idéer
Kl. 19.15: Afrunding og præsentation af næste arrangement

Der vil være mad og drikke til arrangementet
 

I uge 13 (ultimo marts) indkalder Britt Boesen og Susanne Schjølin til et opfølgningsmøde for deltagerne på Ensomhedskonferencen den 6. december. Mødet vil foregå på Ballerup Bibliotek, og det er deltagerne fra konferencen, som skal byde ind med deres ideer og ønsker til, hvad der var godt ved konferencen, og hvad de gerne vil have mere af.

At skabe samarbejder og tillid mellem frivillige og kommunale aktører er en lang proces med stor kompleksitet involveret, derfor stiller Ballerup Kommune sig selvfølgelig til rådighed i at skabe kontinuitet og facilitere møderne på bedst mulig vis, så vi sammen kan arbejde på at hjælpe de ensomme ældre borgere.

Se også