Elektronik & batterier

Som virksomhed i Ballerup Kommune, er I forpligtet til at sortere alt jeres affald. Noget egner sig til genanvendelse, noget kræver særligt behandling og noget skal gå til energiudnyttelse ved forbrænding.

I skal selv indgå aftale med en vognmand og leje af beholder og afhentning af de forskellige affaldstyper

Vejledning til hvordan din virksomhed skal bortskaffe:

 • Elektronikaffald
 • Batterier
 • Akkumulatorer

Elektronikaffald omfatter stort set alt, hvad der er ledning på og/eller batterier i.

Kasseret elektronikudstyr, markedsført før 1. april 2006, skal:

 • Enten transporteres til og behandles på et miljøgodkendt behandlingsanlæg 
   
 • Eller afleveres hos producent eller importør, når virksomheden køber tilsvarende nyt udstyr.

  Producenter og importører har pligt til at tage det gamle udstyr retur uden særskilt betaling, når der købes tilsvarende nyt. Læs mere nedenfor under Producentansvar.

Kasseret elektronikudstyr, markedsført efter 1. april 2006, skal:

 • Enten afleveres til producent eller importør (uden betaling) 
   
 • Eller virksomheden skal indgå en særlig aftale med producent eller importør om, at virksomheden selv påtager sig ansvaret for transport og behandling af affaldet og selv betaler for det.

Elektronikaffald og batterier indeholder bestanddele, som kan gøre dem til farligt affald. 

Når din virksomhed bortskaffer elektronikaffald og batterier, er det vigtigt, at det gøres korrekt. 

Elektriske og elektroniske produkter og batterier kan indeholde:

 • Stoffer, som er skadelige for menneskers sundhed
 • Stoffer, som er skadelige for miljøet
 • Metaller og andet materiale, som kan genbruges

Elektronikaffald og batterier er omfattet af producentansvar.

Producentansvar betyder, at producenter og importører af elektronikudstyret har ansvaret for at få det behandlet, når det er blevet til elektronikaffald.

Mere information
Hos Dansk Producentansvarssystems (DPA) kan du finde:

 • Oplysninger om producentansvar
 • Liste over producentansvarsforeninger

Batterier og akkumulatorer er farligt affald og kan afleveres til:

 • Indsamlingsvirksomheder
 • Modtageranlæg

Disse skal dog være godkendte i Miljøstyrelsens Affaldsregister

Kontakt

Ballerup Kommune

By, Erhverv & Miljø

Send en sikker besked

4175 0166