Gebyr for erhvervsaffald

Din virksomhed skal betale et erhvervsaffaldsgebyr til Ballerup Kommune. Gebyrerne vedtages årligt efter ”hvile i sig selv” princippet. Gebyret dækker over kommunens udgifter til bl.a. affaldsplanlægning, anvisning af affald, regulativudarbejdelse samt generel information og vejledning til virksomheder.

Dit affaldsgebyr skal være betalt senest den 3. juni 2018.

Din virksomhed har mulighed for at søge om fritagelse for affaldsgebyrer inden den 3. juli 2018 – under visse betingelser.

Lovpligtige omkostninger
Uanset om din virksomhed benytter kommunale affaldsordninger, skal du betale for de lovpligtige omkostninger, som kommunen generelt har, og som ikke har noget med en konkret affaldsordning at gøre.

På den faktura, som du får fra kommunen, kaldes dette gebyr for administration af affaldslovgivning.

Fritagelse
Du kan blive fritaget for at betale administrationsgebyret, hvis:

 • virksomheden i 2 år før gebyråret havde en omsætning på under 300.000 kr.
 • virksomheden er nystartet og har en omsætning på under 300.000 kr.

Du kan søge om fritagelse på Virk.dk

Virksomheder skal betale for at benytte genbrugsstationer. 

Hvis din virksomhed ønsker at benytte en eller flere af Vestforbrændings 24 genbrugsstationer, skal du først tilmelde din virksomhed.

Hos Vestforbrænding kan du tilmelde din virksomhed til genbrugsstation

Hvis din virksomhed har fået en opkrævning for affaldsgebyrer, har du mulighed for at søge om fritagelse - under visse betingelser.

Ansøgningen om fritagelse skal søges senest den 3. juli 2018.

Du kan søge om fritagelse, hvis:

 • virksomheden i 2 år før gebyråret havde en omsætning på under 300.000 kr.
 • virksomheden var nystartet året før, og havde en omsætning på under 300.000 kr.
 • virksomheden ikke har noget affald

En fritagelse gælder altid kun for det pågældende gebyrår (indeværende år).

Du skal bruge oplysninger fra fakturaen:

 • CVR-nummer
 • P-nummer

Husk at søge om fritagelse inden for den gældende tidsfrist. Tidsfristen står i følgebrevet, der er sendt sammen med fakturaen.

Ansøg om fritagelse
Ansøg om fritagelse fra gebyr på erhvervsaffald

Mere information
Læs om fritagelse for affaldsgebyrer i Affaldsbekendtgørelsen:

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyrer.

Mangler du svar på et spørgsmål, kan du altid kontakte:

Vestforbrænding Kundeservice,
Telefon: 70 22 40 10
Mail: affald-virksomhed@vestfor.dk

SPØRGSMÅL & SVAR

Hvor står der, at kommunen kan opkræve affaldsgebyr fra virksomheder?
Det står i Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ.

Hvad betaler vi for?
Gebyret dækker blandt andet kommunes udgifter til:

 • Det Centrale Affaldsregister
 • Affaldsdata-systemet
 • Regulativudarbejdelse
 • Affaldsplanlægning
 • Anvisning af affald
 • Generel information og vejledning til virksomheder

I det gebyr, som opkræves for administration af affaldslovgivning, er desuden indeholdt en række udgifter til administration af: 

Vi vil gerne bruge genbrugsstationen. Hvad gør vi?
Virksomheder, der gerne vil benytte genbrugsstationer i Vestforbrændings kommuner, skal tilmelde sig genbrugsstationerne.

Kan vi klage over afslag på ansøgning om fritagelse for gebyr?
Du kan ikke klage over gebyrets størrelse, men hvis du har fået afslag fra kommunen på en ansøgning om fritagelse for at betale gebyr, kan du gå til domstolen, hvis du er uenig heri.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?
Du får to rykkere. Herefter bliver beløbet sendt til inddrivelse via SKAT.

Hvordan kan jeg opdatere oplysninger om min virksomhed?
Log ind på virk.dk og ret oplysninger i CVR

Min virksomhed er flyttet til en anden kommune efter 1. januar. Kan jeg undgå at betale gebyret?
Virksomheden skal betale gebyr i den kommune, som den var registreret i (i følge CVR-registret) pr. 1. januar i gebyråret.

Min virksomhed er lukket efter 1. januar i gebyråret. Kan jeg undgå at betale gebyret?
Hvis din virksomhed er lukket først på året, kan du søge om fritagelse

Min virksomhed har ikke noget affald. Kan jeg blive fritaget for at betale?
Du kan søge om fritagelse i den kommune, din virksomhed ligger i. Du får kun fritagelse for 1 år ad gangen.

Min virksomhed har en meget lille omsætning. Kan jeg blive fritaget for at betale?
Ja, hvis du kan dokumentere, at den årlige omsætning har været under 300.000 kr. i 2 år før gebyråret. Du kan søge om fritagelse for et år ad gangen.

Hvor kan jeg se, hvilke typer og størrelser virksomheder der er fritaget for at betale affaldsgebyret?
Det kan du se i Affaldsbekendtgørelsen i § 60, bilag 8 (branchekoder) og bilag 9 (virksomhedsformer)