Gebyr for erhvervsaffald

Regeringen har afskaffet det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr fra 1. januar 2019 hvilket betyder, at der fremadrettet ikke opkræves affaldsgebyr fra Ballerup Kommunes virksomheder.

Virksomheder skal betale for at benytte genbrugsstationer. 

Hvis din virksomhed ønsker at benytte en eller flere af Vestforbrændings 24 genbrugsstationer, skal du først tilmelde din virksomhed.

Hos Vestforbrænding kan du tilmelde din virksomhed til genbrugsstation