Genanvendeligt erhvervsaffald

Virksomheder skal sortere og aflevere genanvendeligt affald til genanvendelse.

Genanvendeligt affald fra virksomheder er fx:

 • Papir
 • Pap
 • Glas
 • Plast
 • Metal
 • Træ
 • PVC-affald (genanvendeligt)
 • Farligt affald (genanvendeligt)

Under punktet Restaffald, kan du se, hvad du skal gøre med resten af dit affald.

Her kan du læse faktaark om sortering af pap til genanvendelse:

Genanvend pap fra virksomheder

 

 

 

Madaffald i form af kasserede fødevarer, madrester og produktionsrester

Her kan du læse faktaark om sortering af madaffald til genanvendelse:

Genanvend organisk affald fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af papir til genanvendelse:

Genanvend papir fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af plast til genanvendelse:

Genanvend plast fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af glas til genanvendelse:

Genanvend glas fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af metal til genanvendelse:

Genanvend metal fra virksomheder

Vejledning til hvordan din virksomhed skal bortskaffe restaffald:

 • Ikke genanvendelig emballage (fx mælkekartoner og kaffeposer)
 • Snavset køkkenrulle og servietter
 • Engangsservice, madpakkepapir og støvsugerposer
 • Ikke rengjort plast- og metalemballage
 • Indpakket og afkølet sod og aske

Det er virksomhedens eget ansvar, selv lave en aftale med en vognmand, der er godkendt som indsamler eller registreret som transportør.

Du kan frit vælge vognmand eller transportør, fx på Miljøstyrelsens affaldsregister 

Dog skal du, når du indgår aftale med vognmanden, sikre dig at:

 • Vognmanden er registreret som transportør eller godkendt som indsamler 
 • Affald køres direkte til forbrænding og ikke køres til midlertidigt deponi
 • Affald opbevares på virksomheden, og her overholder krav til de hygiejniske forhold
 • Affald afleveres til forbrænding hos Vestforbrænding

Virksomheder kan ikke benytte kommunens indsamlingsordning for dagrenovation.

Undtagelse
Kommunale institutioner er en undtagelse. De kan benytte indsamlingsordningen for dagsrenovation samt andre kommunale indsamlingsordninger.

Kontakt

Ballerup Kommune

By, Erhverv & Miljø

4175 0166