Genbrugsstation

TOTALRENOVERING AF BALLERUP KOMMUNES GENBRUGSSTATION

Genbrugsstationen holder lukket fra den 3. april  2018 frem til den 7. januar 2019.

Vores genbrugsstation er blevet slidt, og vi har derfor valgt at total renovere den.

Du har altid mulighed for at benytte en af nabokommunernes genbrugsstation.

Som almen borger er det gratis for dig at benytte de andre genbrugsstationer.

Som erhverv kræver det dog, at du er tilmeldt årskort eller ordningen med betaling pr. besøg. Er du ikke tilmeldt en af disse ordningen kan du tilmelde dig her.

Se på adresserne nedenfor, hvor du kan finde den nærmeste genbrugsstation.

 

 

Smørum Genbrugsstation
Hassellunden 2B,
2765 Smørum
Åbent alle dage kl. 10-18

Stenløse Genbrugsstation
Toppevadvej 28
3660 Stenløse
Åbent alle dage kl. 10-18

Værløse Genbrugsstation
Ballerupvej 75
3500 Værløse
Åbent alle dage kl. 12-19

Herlev Genbrugsstation
Marielundsvej 49A
2730 Herlev
Åbent alle dage kl. 12-18

Albertslund Genbrugsstation
Holsbjergvej 44
2620 Albertslund
Åbent alle dage kl. 10-17

24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland 

Borgere og virksomheder kan aflevere mindre mængder affald - dog ikke mad og restaffald. Vestforbrænding sørger for miljørigtig behandling og den bedste udnyttelse af ressourcer i affaldet.

Virksomheder kan aflevere mindre mængder af affald på 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Få mere information om de 24 genbrugsstationer

Ballerup Genbrugsstation - lukket til november 2018.
Kommunens genbrugsstation ligger på:

Energivej 44
2750 Ballerup

En virksomhed kan benytte genbrugsstationerne, hvis virksomheden er registreret og tilmeldt enten en abonnementsordning eller en ordning for betaling pr. besøg.

Tilmeld din virksomhed til alle oplandets genbrugsstationer

Køretøjer på højst 3.500 kg + en trailer må aflevere affald.  

Adgangsbegrænsningen er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Cykel med trailer kan også benyttes, når der skal afleveres affald på genbrugsstationen.

Affald som ikke må afleveres på Ballerup genbrugsstation:

  • Mad- og restaffald
  • Radioaktivt affald (læs mere her)
  • Eksplosivt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Medicinaffald
  • Støvende asbest (læs mere her)

Kontakt Vestforbrænding 
Der kan være mindre forskelle omkring affaldsmodtagelse og åbningstider på de andre genbrugsstationer i Vestforbrændingens opland. Hvis du er i tvivl om de lokale regler, så ring til:

Vestforbrændings Kundeservice
70 25 70 60

Er du i tvivl, når du opholder dig på genbrugsstationen, er du altid velkommen til at spørge personalet.

Du må kun aflevere affald i klare plastsække på genbrugsstationerne. Du må ikke bruge sorte eller andre uigennemsigtige sække. 

De klare plastsække giver medarbejderne på genbrugsstationen bedre mulighed for at vejlede om sortering af dit affald.

Det er forbudt at klunse (tage affald med hjem) fra genbrugsstationerne.

Nogle genbrugsstationer har dog specielle containere eller områder, hvor man frit kan tage affald med sig hjem.

Af hensyn til den daglige drift kan du ikke ringe til genbrugsstationerne.

Kontakt Vestforbrænding 
Der kan være mindre forskelle omkring affaldsmodtagelse og åbningstider på de andre genbrugsstationer i Vestforbrændingens opland. Hvis du er i tvivl om de lokale regler, så ring til:

Vestforbrændings Kundeservice
70 25 70 60

Er du i tvivl, når du opholder dig på genbrugsstationen, er du altid velkommen til at spørge personalet.

Kontakt

Selvbetjening

Tilmeld
genbrugsstation

70 25 70 60