Genbrugsstation

24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland har åbent alle dage kl. 10-18

Dog er der lukket den 24., 25. og 26. samt 31. december og den 1. januar.

Borgere og virksomheder kan aflevere mindre mængder affald - dog ikke mad og restaffald. Vestforbrænding sørger for miljørigtig behandling og den bedste udnyttelse af ressourcer i affaldet.

Virksomheder kan aflevere mindre mængder af affald på 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Få mere information om de 24 genbrugsstationer

Ballerup Genbrugsstation
Kommunens genbrugsstation ligger på:

Energivej 44
2750 Ballerup

Læs om Ballerup Genbrugsstation

En virksomhed kan benytte genbrugsstationerne, hvis virksomheden er registreret og tilmeldt enten en abonnementsordning eller en ordning for betaling pr. besøg.

Tilmeld din virksomhed til genbrugsstationen

Køretøjer på højst 3.500 kg + en trailer må aflevere affald.  

Adgangsbegrænsningen er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Cykel med trailer kan også benyttes, når der skal afleveres affald på genbrugsstationen.

Affald som ikke må afleveres på Ballerup genbrugsstation:

  • Mad- og restaffald
  • Radioaktivt affald (læs mere her)
  • Eksplosivt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Medicinaffald
  • Støvende asbest (læs mere her)

Kontakt Vestforbrænding 
Der kan være mindre forskelle omkring affaldsmodtagelse og åbningstider på de andre genbrugsstationer i Vestforbrændingens opland. Hvis du er i tvivl om de lokale regler, så ring til:

Vestforbrændings Kundeservice
70 25 70 60

Er du i tvivl, når du opholder dig på genbrugsstationen, er du altid velkommen til at spørge personalet.

Du må kun aflevere affald i klare plastsække på genbrugsstationerne. Du må ikke bruge sorte eller andre uigennemsigtige sække. 

De klare plastsække giver medarbejderne på genbrugsstationen bedre mulighed for at vejlede om sortering af dit affald.

Det er forbudt at klunse (tage affald med hjem) fra genbrugsstationerne.

Nogle genbrugsstationer har dog specielle containere eller områder, hvor man frit kan tage affald med sig hjem.

Af hensyn til den daglige drift kan du ikke ringe til genbrugsstationerne.

Kontakt Vestforbrænding 
Der kan være mindre forskelle omkring affaldsmodtagelse og åbningstider på de andre genbrugsstationer i Vestforbrændingens opland. Hvis du er i tvivl om de lokale regler, så ring til:

Vestforbrændings Kundeservice
70 25 70 60

Er du i tvivl, når du opholder dig på genbrugsstationen, er du altid velkommen til at spørge personalet.

Kontakt

Selvbetjening

Tilmeld
genbrugsstation

70 25 70 60