Klinisk risiko- & medicinaffald

En del af det affald, der bliver produceret i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, er uegnet til bortskaffelse gennem den almindelige dagrenovation. Dette skyldes bl.a. smitterisiko, risiko for stikskader samt etiske årsager.

Som virksomhed i Ballerup Kommune, er I forpligtet til at sortere alt jeres affald. Noget egner sig til genanvendelse, noget kræver særligt behandling og noget skal gå til energiudnyttelse ved forbrænding.

I skal selv indgå aftale med en vognmand og leje af beholder og afhentning af de forskellige affaldstyper

Klinisk risikoaffald er farligt affald, som har egenskaben smitsom som angivet i affaldsbekendtgørelsen. Det er eksempelvis:

  • Skærende og stikkende genstande fra patientpleje eller behandling:
    • Kanyler, skalpeller, pincetter m.m.
    • Reagensglas, skår o.l. indeholdende blod, pus eller vævsrester
  • Andet smitteførende affald, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr.

Læs mere om klinisk risikoaffald her

Læs om affaldsbekendtgørelsen her

Medicinaffald kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, hvis ikke det indsamles og behandles korrekt. Det er eksempelvis:

  • Medicin eller medicinrester, fx flydende medicin, salver, tabletter, kapsler, infusionsvæske m.m.

Læs mere om medicinaffald her

Virksomheder, der har klinisk risikoaffald og/eller medicinaffald, er selv ansvarlige for at bortskaffe deres affald ifølge Ballerup Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ.

Kommunen anviser dette affald til SMOKA, U-vej 7, 2300 København S, www.smoka.dk.

SMOKA har lavet folderen om deres ordning, som kan læses her

 

 

Virksomheden skal selv betale transport og håndtering af det kliniske risikoaffald.

Affaldet skal transporteres af en transportør, der er godkendt til transport af klinisk risikoaffald.

Mindre mængder af klinisk risikoaffald (max 200 kg. pr. transport) må virksomheden selv transportere til modtageanlæg.

Kontakt

Ballerup Kommune

By, Erhverv & Miljø

Send en sikker besked

4175 0166