Sortering af erhvervsaffald

Som virksomhed i Ballerup Kommune, er I forpligtet til at sortere alt jeres affald. Noget egner sig til genanvendelse, noget kræver særligt behandling og noget skal gå til energiudnyttelse ved forbrænding.

I skal selv indgå aftale med en vognmand og leje af beholder og afhentning af de forskellige affaldstyper.

Til hjælp med den daglige håndtering af affald kan du hente og printe en række faktaark om affald fra virksomheder.

Her kan du læse faktaark om sortering af batterier til genanvendelse:

Genanvend batterier fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af dæk til genanvendelse:

Genanvend dæk fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af elektronik til genanvendelse:

Genanvend elektronik fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af farligt affald til genanvendelse:

Genanvend farligt affald fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af fedtudskiller til genanvendelse:

Genanvend fedtudskiller fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af fladt glas til genanvendelse:

Genanvend fladt glas fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af glas til genanvendelse:

Genanvend glas fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af klinisk risikoaffald glas til genanvendelse:

Genanvend klinisk risikoaffald fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af metal til genanvendelse:

Genanvend metal fra virksomheder

Madaffald i form af kasserede fødevarer, madrester og produktionsrester

Her kan du læse faktaark om sortering af madaffald til genanvendelse:

Genanvend organisk affald fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af olie og benzin affald til genanvendelse:

Genanvend olie og benzin fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af pap til genanvendelse:

Genanvend pap fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af papir til genanvendelse:

Genanvend papir fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af plast til genanvendelse:

Genanvend plast fra virksomheder

Her kan du læse faktaark om sortering af PVC til genanvendelse:

Genanvend PVC fra virksomheder

Vejledning til hvordan din virksomhed skal bortskaffe restaffald:

  • Ikke genanvendelig emballage (fx mælkekartoner og kaffeposer)
  • Snavset køkkenrulle og servietter
  • Engangsservice, madpakkepapir og støvsugerposer
  • Ikke rengjort plast- og metalemballage
  • Indpakket og afkølet sod og aske

Det er virksomhedens eget ansvar, selv lave en aftale med en vognmand, der er godkendt som indsamler eller registreret som transportør.

Du kan frit vælge vognmand eller transportør, fx på Miljøstyrelsens affaldsregister 

Dog skal du, når du indgår aftale med vognmanden, sikre dig at:

  • Vognmanden er registreret som transportør eller godkendt som indsamler 
  • Affald køres direkte til forbrænding og ikke køres til midlertidigt deponi
  • Affald opbevares på virksomheden, og her overholder krav til de hygiejniske forhold
  • Affald afleveres til forbrænding hos Vestforbrænding

Virksomheder kan ikke benytte kommunens indsamlingsordning for dagrenovation.

Undtagelse
Kommunale institutioner er en undtagelse. De kan benytte indsamlingsordningen for dagsrenovation samt andre kommunale indsamlingsordninger.

Her kan du læse faktaark om sortering af træ til genanvendelse:

Genanvend træ fra virksomheder

Kontakt

Ballerup Kommune

By, Erhverv & Miljø

Send en sikker besked

4175 0166