Miljøuheld

Ring 112 og oplys:

  • Navn
  • Hændelse
  • Sted 
  • Tidspunkt
  • Tilskadekomne
  • Omgivelser

Kontakt

Beredskab Øst

Vandtårnsvej 59
2860 Søborg

www.beros.dk

 
70 25 27 29