Erhvervslivets nytårskur

Midt i januar afholder BusinessBallerup Erhvervslivets Nytårskur.

Her mødes Ballerups erhvervsliv for at ønske hinanden godt nytår og se tilbage på året, der er gået, og frem på året, der kommer.

Vil du med til Erhvervslivets Nytårskur?
Tilmeld dig BusinessBallerups nyhedsbrev, så bliver du i god tid inviteret til årets nytårskur.

Eller send en mail til businessballerup@balk.dk om, at du ønsker information om nytårskuren.

Læs mere om tidligere års nytårskure:

Se invitation (2 sider) til Nytårskuren 2017

Se Ballerup Kommunes præsentation fra Nytårskuren 2017

BusinessBallerup Nytårskur
Foto: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) holdte oplæg

Der var god stemning og højt til loftet, da Erhvervslivets Nytårskur blev skudt i gang fredag den 20. januar på Ballerup Rådhus. Det var tredje år, nytårskuren blev afholdt, og i år var der over 200 tilmeldte. Deltagerne fik både tid til at netværke med hinanden og høre dagens spændende oplæg.

Et godt år for Ballerup Kommune 
Årets nytårskur er en lejlighed til at se tilbage på erhvervsresultaterne i året, der er gået. Og borgmester Jesper Würtzen kunne stolt berette, hvordan det ser ud for Ballerup Kommune på erhvervsområdet:

- 2016 har været et godt år, hvor kommunen er fremhævet positivt i flere undersøgelser. De gode tal understreger, at vi har været fremsynede og ført en aktiv erhvervspolitik, og vi arbejder hele tiden på at gøre mere. Vi politikere stiller store krav, fordi I som erhvervsliv også gør det, siger borgmester Jesper Würtzen.

Tre forskellige undersøgelser i 2016 har vist, at Ballerup Kommune er den kommune i Danmark med flest udenlandske virksomheder, er den næststørste i forhold til, hvor mange ansatte der er inden for Life Science-virksomheder, samt at timelønnen i virksomhederne i Ballerup er den højeste i Danmark grundet det store antal vidensmedarbejdere.

BusinessBallerup Nytårskur

Ny Erhvervs- og vækstpolitik og fokus på iværksættere
Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Musa Kecec, løftede under kuren sløret for tankerne bag den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik, der kommer senere på året. Her vil klyngestrategi, Greater Copenhagen-samarbejde samt innovation og udvikling blandt andet indgå. Ligesom rekruttering af den rette arbejdskraft til Ballerups virksomheder også adresseres i politikken. 

- Vores mål med at skrive en ny Erhvervs- og Vækstpolitik er også, at vi meget gerne vil give jer de bedst mulige rammer at agere indenfor. Vi lytter til feedback og handler hvor muligt, fortalte Musa Kecec.

Erhvervsudviklingschef Jette Rau fortalte, at Ballerup Kommune nu er begyndt at arbejde mere med iværksættere, og i særdeleshed vækstiværksættere. Kommunen vil gerne tilbyde dem de bedste rammer for vækst og støtte, i den udfordrende opstartsfase af egen virksomhed.

Af tiltag er der etableret et iværksætternetværk, der kommer et mentornetværk og kommunen vil se på muligheder for co-working spaces i samarbejde med lokale virksomheder.

Ministerbesøg og virksomheder der bryder barrierer
Temaet for årets nytårskur var ”at bryde barrierer”, og i den forbindelse var beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen inviteret til at fortælle om regeringens bud på, hvad der skal til for at understøtte virksomheder og iværksættere i Danmark, så de er godt klædt på til fremtiden. Han fortalte blandt andet, at regeringen har fokus på, at Danmark skal rustes til Industrialisering 4.0 og den nye digitale virkelighed, vi allerede befinder os i.

En anden oplægsholder var Michael Juhler-Nøttrup fra Tryg. Han fortalte, hvordan Tryg har brudt barrierer ved at tilbyde mange iværksættere en arbejdsplads hos The Camp i Tryg. Det er den første virksomhed i Danmark, der har inviteret et stort antal iværksættere indenfor og inviteret til, at disse forstyrrer og udfordrer Tryg til at få nye ideer til egen forretning.

Det er iværksættere inden for teknologi, der er flyttet ind i The Camp i Tryg. En af disse virksomheder er Wuxus. Wuxus er en softwarevirksomhed, der har lavet en webbaseret platform og app, der forbinder alle interesser i transportkøbet på en smart og enkel måde. Anita Olsen fra Wuxus fortalte om deres oplevelse ved at flytte ind i det kreative iværksættermiljø.

BusinessBallerup Nytårskur

Nytårskuren blev rundet af med en tur i galaksen
Inden nytårskuren rundede af, fortalte astrofysiker Michael Linden-Vørnle, hvordan Danmark og DTU Space hver dag bryder nye barrierer i galaksen og universet. Samtidig fortalte han, hvordan tankegangen om altid at turde og altid at prøve grænser af oftest giver gevinst og ny læring.

Det var en vellykket dag med godt humør og tid til netværk og møde nye ansigter. Ballerup Kommune siger tak for deltagelsen og håber at se rigtigt mange af jer igen ved næste års nytårskur.

Erhvervslivets nytårskur 2016
Foto: Nytårskuren 2016 set fra borgmester Jesper Würtzens perspektiv

Netværk og håndværk ved årets nytårskur

Ballerups Erhvervsliv ønskede hinanden godt nytår den 15. januar 2016 med opmuntrende erhvervstal fra det forgange år. Ved årets nytårskur blev der set tilbage på erhvervsresultater fra året, der er gået, og set fremad til året, der kommer med nye kontakter og evt. også kunder. Der blev da også netværket på kryds og tværs og både hygge- og fagsnakket, da knap 200 fremmødte fra små og store virksomheder var sat stævne i Atriet på Ballerup Rådhus.

Velkommen til Erhvervslivets nytårskur 2016

Opmuntrende tal
Borgmester Jesper Würtzen indledte ballet med en række opmuntrende erhvervstal fra året, der er gået (se Ballerup Kommunes præsentation fra nytårskuren 2016 ovenfor). Ballerups stærke erhvervsliv sikrer Ballerup landets højeste indtægt fra selskabsskatter – med Billund et godt stykke efter på 2. pladsen. Kommunens mange virksomheder sikrer også en sund privat/offentlig balance med godt 31.000 privatansatte og godt 9.000 offentligt ansatte. Og slutteligt ligger Ballerup på en flot 4. plads blandt alle kommuner, når der kommer til virksomheder med høj produktivitet.

Borgmester Jesper Würtzen gennemgår tal for erhvervsudviklingen i 2015

Hvad sker der i 2016?
Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Musa Kekec, løftede sløret for erhvervshandlingsplanen for 2016-17. Her står klyngestrategi, iværksætterområdet og elev- og lærepladser højt på dagsordenen. Og også bilen havde fundet vej til handlingsplanen i form af en potentiel bilmesse i 2016 og muligheden for at udvikle Ballerup Bilby i fremtiden.

Erhvervsudviklingschef Jette Rau løfter sløret for aktiviteter i 2016
Erhvervsudviklingschef Jette Rau tog over fra Musa Kekec og kom ind på konkrete tiltag for Ballerups erhvervsliv i 2016 som fx konferencer, vækstmøder, eksportmøder og iværksættermøder. Samt at der arbejdes videre på efterårets besøg hos Ballerups kinesiske venskabsby med mulig eksport og investeringer til følge. Jette Rau fortalte endvidere, at BusinessBallerup også er navnet på kommunens erhvervsteam på fem medarbejdere, der arbejder med alt fra eksportfremstød i Kina over kommunal erhvervsudvikling og til støtte af det lokale iværksætteri.

 

Netværk og håndværk
Derefter var turen kommet til eftermiddagens to oplægsholdere.

Bolette van Ingen Bro taler om erhvervsnetværk ved nytårskuren 2016
Bolette van Ingen Bro talte i sin rolle som direktør for Cluster Excellence Denmark om den forretningsmæssige værdi i at deltage i klynge- og netværkssamarbejde. Værdien kommer blandt andet til udtryk ved, at virksomheder, der deltager i klynger og netværksaktiviteter har fire gange så høj sandsynlighed for at blive innovative sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke deltager. Samt at klyngedeltagere opnår en produktivitetsvækst, der er 3,6 procentpoint højere end andre lignende virksomheder.

Faglært murer og folketingsmedlem Mattias Tesfaye talte om kloge hænder i byggebranchen
Efter en god pause, hvor der blev netværket flittigt, afsluttede en veloplagt Mattias Tesfaye årets nytårskur. Mattias Tesfaye er faglært murer og folketingsmedlem og kom med indspark om vigtigheden af forsat at puste og holde liv i de håndværksmæssige fag. Mattias slog også et slag for sin nye debatbog ”Kloge Hænder”, som der blev handlet er par stykker af i porten bagefter.

Netværk ved Erhvervslivets nytårskur 2016
Farvel, tak og på gensyn
Nytårskurven blev rundet af med tak fra borgmester Jesper Würtzen til de mange deltagere. Nogle skyndte sig ud i vintermørket, mens andre fortsatte netværket og dialogen med såvel erhvervsdrivende som med repræsentanter fra Ballerup Kommune.

BusinessBallerup siger tak til de knap 200 fremmødte for godt engagement og god stemning og på gensyn til nytårskur i 2017.

Erhvervslivet strømmede til nytårskur 

Borgmester Jesper Würtzen i snak med HjerneMadsen
Foto: Borgmester Jesper Würtzen i snak med HjerneMadsen alias Peter Lund Madsen

Borgmester Jesper Würtzens første nytårskur for erhvevslivet i Ballerup Kommune var en stor succes. Ballerup rådhus blev hurtigt fyldt fredag eftermiddag med glade og nysgerrige erhvervsfolk fra forskellige brancher. 170 var kommet for at høre om dagens tema, Innovation og udvikling i hverdagen, og for at høre om Ballerup Kommunes visioner og initiativer på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

- Politisk set har vi vægtet udviklingen af vores erhvervsområde meget gennem 2014 og nu også styrket det yderligere i 2015. Det vil sige, at vi begynder at skabe resultater og blive meget mere synlige overfor vores erhvervsliv, end vi har været i længere tid, indledte Jesper Würtzen nytårskuren.
 
Minister og hjerneforsker holdt oplæg
Udover borgmesteren var der oplæg fra Ballerup Kommunes erhvervsudviklingschef og jobcenterchef, der hver fortalte om tiltag på de to områder.
 
Hovedtaleren på dagen var hjerneforsker Peter Lund Madsen, som holdt oplæg om hjernen og kreativiteten. Han fik publikum til at grine og gav gode råd til at give hjernen rum til at tænke kreativt.
 
- Sid stille 5 minutter uden at kigge på en skærm eller en avis. Lad hjernen få tid til at grave i underbevidstheden. De fleste gode idéer opstår, når man ikke prøver at være kreativ, fortalte Peter Lund Madsen i sit oplæg.
 
Justitsminister Mette Frederiksen var sidste oplægsholder til nytårskuren, og hun sluttede af med at fortælle om innovation og nytænkning som politiker.
 
- Hvis nu oppositionen får en god idé, har vi ikke råd til ikke at lytte efter, afsluttede ministeren med et glimt i øjet.
 
Mette Frederiksen
Foto: Justitsminister Mette Frederiksen
 
Stor opbakning til arrangementet
Der var positiv stemning og stor opbakning blandt deltagerne til nytårskuren. Og derfor har borgmesteren og Ballerup Kommunes erhvervsteam også planer om at gennemføre en nytårskur i 2016 for erhvervslivet.
 
nytårskuren

Kontakt

BusinessBallerup

Jette Rau
Erhvervsudviklings-
chef

41 75 02 20

E-mail