Borgmesteren byder velkommen

Velkommen til Ballerup Kommune

Du læser måske denne velkomst, fordi din virksomhed er flyttet til Ballerup kommune? Eller måske overvejer I at flytte virksomheden til kommunen?

Som borgmester vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde jer velkommen og til at fortælle lidt om Ballerup.

Moderne bysamfund
Ballerup Kommune ligger 15 kilometer nordvest for Københavns centrum. Det er let at komme til Ballerup. Fem S-togsstationer og godt en snes buslinjer med knudepunkt foran Ballerup Station giver gode forbindelser med offentlige transportmidler. Bilerne finder let vej til og fra København via et godt vejnet. 

Kommunen har ca. 48.000 indbyggere og består af byerne Måløv, Skovlunde og Ballerup samt en række mindre landsbyer. Kommunen er et moderne bysamfund med både seværdigheder og smukke oplevelser i den omliggende natur. Kommunen er en fascinerende kombination af by og land, kunst og natur samt idræt og kultur.

Moderne erhvervsservice
Ballerup Kommune yder en moderne kommunal erhvervsservice. En af kommunens opgaver er løbende at forbedre rammebetingelserne, så kommunen ikke stiller unødige hindringer i vejen for videreudvikling og vækst. Ambitionen er at understøtte virksomhedernes udvikling og vækst. Det gør vi gennem vores kompetencer inden for erhvervsservice og netværk, byplanlægning og byggesagsbehandling, miljø og klima samt uddannelse og kultur.

Vi arbejder målrettet på at styrke erhvervsudviklingen – både lokalt, regionalt i Øresundsregionen og internationalt. Vi er stolte af, at Ballerup Kommune i dag har Øresundsregionens største koncentration af virksomheder og arbejdspladser uden for København.

Velkommen som virksomhed i Ballerup kommune.

Venlig hilsen

Borgmester Jesper Würtzen
Jesper Würtzen
Borgmester

Andre relevante sider

Kontakt

BusinessBallerup

Jette Rau
Erhvervsudviklings-
chef

41 75 02 20

E-mail