Ballerup Kommune fremrykker projekter for 34,5 mio. kr. i 2020

Ballerup hjælper erhvervsliv
2. april 2020

Ballerup Kommune besluttet at fremrykke anlægsprojekter for 34,5 mio. kr. for at bidrage til at holde hånden under danske arbejdspladser.

COVID-19 påvirker mange virksomheder, og derfor har Ballerup Kommune besluttet at fremrykke projekter såsom vedligeholdelsesopgaver, energitiltag og renovering af fortov, veje, osv. for 34,5 mio. kr. for at bidrage til at holde hånden under danske arbejdspladser. Derudover udskyder Ballerup Kommune 2. rate af opkrævning af dækningsafgift for erhvervsejendomme fra 2020 til 2021. Det sker for at afhjælpe akutte likviditetsproblemer hos nogle virksomheder og for at hjælpe lokale arbejdspladser.Anlægsloftet for 2020 bortfalder

Regeringen og KL har indgået en delaftale omkring kommunernes økonomi, der betyder, at anlægsloftet for 2020 bortfalder. I den forbindelse har Ballerup Kommune fundet investeringer for 34,5 mio. kr., der kan fremrykkes til 2020. De konkrete tiltag i Ballerup Kommune drejer sig om fremrykning af opgaver i forbindelse med bygningsvedligeholdelse, energitiltag samt opgaver i forbindelse med indeklima og faglokaler på skoler, der i øjeblikket står tomme. De fremlagte initiativer bliver løbende fremlagt politisk.Pengene skulle være brugt i 2021-23, men Kommunalbestyrelsen ønsker at benytte Corona-krisen til, at pengene bliver brugt i 2020 for at gøre mest gavn.

Den aktuelle situation med nedlukning af en del af Ballerup Kommunes institutioner giver mulighed for at udføre nødvendige vedligeholdelsesarbejder som fx gulve i skolerne. Pegene kan bruges til bl.a. bygninger, udearealer, inventar og it.Dækningsafgift for erhvervsejendomme på 41 mio. kr. udskydes til 2021

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune besluttede mandag den 30. marts 2020 at udskyde 2. rate af opkrævning af dækningsafgift for erhvervsejendomme fra 2020 til 2021. Denne beslutning er ligeledes for at hjælpe lokale virksomheder så meget som muligt gennem Corona-krisen.KL og regeringen indgik den 26. marts 2020 en aftale, der gjorde det muligt for kommunerne at udskyde betaling af 2. rate af dækningsafgift af forretningsejendomme i 2020 til 2021. Se aftalen her.Dækningsafgiften er en kommunal ejendomsskat, som kommunen opkræver af ejendomsejere, der har ejendomme som bruges til fx kontor, forretning, fabrik eller i anden forretningsmæssig brug.