Bedre adgang til opladning af elbiler

EL-ladestandere
23. februar 2021

Elbilmarkedet er i voldsom vækst i disse år. Regeringens målsætning er, at der i 2030 vil være op mod en million elbiler på vejene i Danmark. I forhold til Ballerup Kommune betyder det, at vi forventer op mod 12.500 personer vil pendle i elbil til deres arbejdsplads i kommunen, og flere end 8.000 borgere i kommunen vil have skiftet til en el-bil.

Ballerup Kommune har ambitiøse mål for adgang til opladning

Den forventede vækst af elbiler på vejene stiller store krav til adgang til opladning. I Ballerup Kommune kan det allerede nu mærkes, at efterspørgslen på el-ladestandere er stigende. Og det medfører, at de offentlige arealer er under pres, for hvor skal bilerne lade henne? 

Ballerup Kommune arbejder intenst på at sikre at både borgere, pendlere og besøgende har adgang til opladning. Der er således afsat 8 millioner i de kommende år til at forbedre infrastrukturen på de offentlige arealer. Samtidig arbejder Ballerup Kommune på, at virksomheder og boligforeninger også etablerer offentligt tilgængelige ladestandere, så vi samlet set får et attraktivt net af ladestandere, der er tilgængeligt for os alle. Virksomheder kan bakke op om den grønne omstilling

Flere lokale virksomheder har allerede etableret ladeinfrastruktur til virksomhedernes egne bilflåder og ansatte. Og flere er på vej. 

Fra 2025 bliver det et lovkrav, at større virksomheder med flere end 20 parkeringspladser skal have etableret mindst én el-ladestander.

Derfor vil Ballerup Kommune gerne opfordre alle lokale virksomheder til at overveje om den ladeinfrastruktur, som I allerede har – eller har planer om at etablere – kan gøres offentligt tilgængelig uden for virksomhedens åbningstider? Hvis opladning er lettilgængeligt for ansatte i virksomhederne og borgere i Ballerup Kommune, gør vi det nemmere at vælge den grønne løsning for flere.Hvad kan I konkret gøre?

Har I allerede ladestandere, som er offentligt tilgængelige, så opfordrer Ballerup Kommune jer til at registrere dem på Plugshare.com, som er en service, der giver et godt samlet overblik over offentligt tilgængelige ladestandere. 

Der er det muligt at angive, at ladestanderne eksempelvis kun er tilgængelige mellem kl.17-07, så det ikke kommer i karambolage med virksomhedens egne behov. Ballerup Kommune henviser også til plugshare.com fra kommunens hjemmeside, så borgere og besøgende vil kunne finde ladestanderne den vej igennem.