Erhvervslivets indgang til kommunen

BusinessBallerup er erhvervslivets indgang til Ballerup kommune

Vi er din kontakt indadtil i Ballerup Kommune. Vi hjælper virksomheder med en smidig og gennemsigtig myndighedsbetjening, så det er let og uproblematisk at drive virksomhed i kommunen.

Vi er også din kontakt udadtil i regionen. Her vejleder og visiterer virksomheder til eksterne samarbejdspartnere som fx erhvervsfremmeaktører og uddannelsesinstitutioner.

Brug BusinessBallerup
BusinessBallerup tilbyder en palette af forskellige profiler med hver deres spidskompetence. En fællesnævner for teamet er dog, at vi har erhvervslivets interesser i centrum og lytter aktivt for at skabe de bedste rammer for udvikling. 

Kontakt os for en dialog om, hvad Business Ballerup kan gøre for din virksomhed:​

Jette Rau
Jette Rau
Erhvervsudviklingschef
41 75 02 20
jrau@balk.dk  
 
 • Kontaktperson for de største virksomheder
 • Politisk ledelsesdialog med virksomheder og organisationer
 • Netværk og samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
 • Udvikling af kommunens og regionens erhvervsliv
 • Udvikling af aktuelle konferencer i samarbejde med erhvervslivet
 • Virksomhedsbesøg med borgmester
 • Ansvarlig for BusinessBallerup

Mette Bjørn-Andersen
Mette Bjørn-Andersen​
Erhvervsudviklingskonsulent
61 22 08 19
mebj@balk.dk  

 • Kontaktperson for små og mellemstore virksomheder
 • Afdækning af støttemuligheder for små og mellemstore virksomheder
 • Henvisning til aktører som det danske erhversfremmesystem og DTU Diplom
 • Opstart af udviklingssamarbejder indenfor IKT, Life Science og FinTech

Sune Testrup-Friis
Sune Testrup-Friis​
Erhvervsudviklingskonsulent
21 41 46 67
sunt@balk.dk
 
 • Kontaktperson for iværksættere
 • Sparring på idé og forretningsplan
 • Afdækning af støttemuligheder for iværksættere
 • Henvisning til aktører som Iværksætterhuset og Væksthus Hovedstadsregionen
 • Opstart af iværksætternetværk

Claus Pichard
Claus Pichard
Byplanlægger
44 77 23 13
cpi@balk.dk
 
 • Kontaktperson ved ejendomskøb og byggesager
 • Lokalplanlægning af erhvervsområder
 • Erhvervsparker i Ballerup

Susanna Asven
Susanna Asven (barselsvikar)
Kommunikationsansvarlig
72 30 95 43
sua2@balk.dk
 
 • Formidling og kommunikation vedrørende kommunens erhvervsindsats
 • www.ballerup.dk (erhvevsdelen)
 • www.businessballerup.info
 • Konferencer, kurser & gå-hjem-møder
 • Nyhedsbrev & LinkedIn (erhvervsdelen)

Lea Schou Eskildsen
Lea Schou Eskildsen (barsel)
Erhvervsudviklingskonsulent
72 30 95 43
leae@balk.dk
 
 • Barsel til 1. november 2016

Kontakt

Ballerup Kommune

Jette Rau
Erhvervsudviklings-
chef

41 75 02 20

E-mail