Skovlunde Erhvervsområde netværk

Vær med til at skabe et erhvervsnetværk for virksomheder i Skovlunde Erhvervsområde.

Næste netværksmøde afholdes i starten af 2017 og der er stadig mulighed for at komme med i netværket.

Kontakt erhvervsudviklingskonsulent Mette Bjørn-Andersen for mere information.

Skovlunde Erhvervsnetværk skal være et møderum, hvor virksomheder i Skovlunde kan:

 • lære hinanden at kende
 • finde nye samarbejdsrelationer
 • drøfte idéer til fornyelse og fortsat udvikling af Skovlunde erhvervsområde
 • hjælpe hinanden i nærområdet ved at finde fælles løsninger

I netværket drøftes fx: 

 • Transportforhold i området
 • Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
 • Brug af ressourcer fra virksomheder i netværket

Hvor ofte mødes netværket?
Netværket mødes fire gange om året.

Hvem står for netværksmøderne?
Netværket faciliteres af BusinessBallerup 

Hvor afholdes netværksmøderne?
Møder afholdes så vidt muligt hos de deltagende virksomheder i netværket. Alternativt på Ballerup Rådhus.

Hvornår afholdes netværksmøderne?
Møderne holdes så vidt muligt i tidsrummet fra kl. 16-18.

Hvad indeholder et netværksmøde?
Hvert netværksmøde bygges op omkring et tema, der er valgt på forhånd sammen med netværkets deltagere. Der afsættes tid til at drøfte virksomhedernes behov i forbindelse med det aktuelle tema.

Der inviteres relevante oplægsholdere, der kan belyse det valgte tema.

Ved hvert møde afsættes der også tid til, at deltagerne kan lære hinanden bedre at kende.

Ved at deltage i netværket får du mulighed for at:

 • Lære dine naboer bedre at kende
 • Indgå i nye samarbejder med andre lokale virksomheder
 • Påvirke udviklingen af Skovlunde erhvervsområde
 • Medvirke til at tiltrække nye virksomheder
 • Komme tæt på lokalpolitiske beslutningsprocesser
 • Komme i dialog med kommunen 

Netværket er åbent for virksomheder i Ballerup Kommune og har primært fokus på Skovlunde området.

Det er gratis at deltage i netværket.

Netværket faciliteres af BusinessBallerup i Ballerup Kommune.

Tilmeld din virksomhed
Kontakt erhvervsudviklingskonsulent Mette Bjørn-Andersen

61 22 08 19
mebj@balk.dk 

Der er planlagt fire netværksmøder i 2017 med hvert sit tema.

De fire temaer er valgt på baggrund af den dialog, som fandt sted på opstartsmødet i netværket den 9. november 2016.


Tirsdag 22. februar 2017 (uge 8)
kl. 16.00-18.00 

Tema: Forskønnelse af de fysiske rammer i Skovlunde området
Sted: Caverion

Dagsorden:
1. Præsentation af Caverion
2.  Oplæg ved Ballerup Kommune om fysisk planlægning
     - hvad er mulighederne?
     - hvad er ejernes rolle og lejerens rolle, skilte, beplantning m.v.? 
3. Drøftelse af virksomhedernes behov og rolle i forskønnelsen af området


Torsdag 18. maj 2017 (uge 20)
kl. 16.00-18.00

Tema: Infrastruktur, mobilitet og trafik
Sted: BRYDE & Sønner

Dagsorden:
1. Præsentation af BRYDE & Sønner
2. Oplæg ved Ballerup Kommunes trafikplanlægger (”Moving People” projekt, kollektiv transport, cykelstier m.v.)
3. Drøftelse af virksomhedernes udfordringer i forhold til at sikre nem adgang for medarbejderne til at komme på arbejde – også i ydertimerne
4. Drøftelse af mulige løsningsmodeller


Tirsdag 29. august 2017 (uge 35)
kl. 16.00-18.00

Tema: Sådan hjælper vi hinanden med affald, strøm, energi og vand 
Sted: Forenede Dampvaskerier

Dagsorden:
1. Præsentation af Forenede Dampvaskerier
2. Oplæg ved Ballerup Kommune om miljøprojekter og miljøindsatser
3. 30 min. workshop: De deltagende virksomheders affaldsressourcer
4. Dialog med Vestforbrændingen


Onsdag 22. november 2017 (uge 47)
kl. 16.00-18.00 

Tema: Virksomhedsudvikling, innovation og iværksætteri
Sted: DTU Diplom

Dagsorden:
1. Præsentation af DTU Diplom
2. Oplæg ved DTU Diplom (forskningsområder, samarbejde med studerende)
3. Drøftelse af nye innovationssamarbejder

Der er p.t. deltagere fra 13 virksomheder i netværket:

 • B&W Skilte ApS 
 • BRYDE & SØNNER A/S
 • Butler Chem-Dry
 • Caverion A/S
 • CoolGrey
 • De Forende Dampvaskerier A/S
 • DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S
 • GSB Clinical og Grafisk
 • GTV-Gruppen ApS
 • Konbyg A/S
 • Larko Magnet International ApS
 • OMØ Miljø & Facerens A/S
 • Signode Industrial Group

 

Andre sider i Skovlunde Erhvervsområde netværk

Kontakt

BusinessBallerup

Mette Bjørn-
Andersen
Erhvervsudviklings-
konsulent

61 22 08 19