Der skal fortsat være høj vækst i Ballerups virksomheder

Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021
30. oktober 2017

I en ny erhvervs- og vækstpolitik præsenterer politikerne deres vision for, hvordan kommunen understøtter erhvervsudviklingen, så virksomhederne fortsat kan levere høj vækst.

Omdrejningspunktet for Ballerups nye erhvervs- og vækstpolitik er at sikre gode vilkår for erhvervslivet, så vi sikrer, at der fortsat er fokus på fremtidens erhverv og at tiltrække de rette virksomheder til Ballerup. Politikken skal blandt andet medvirke, at virksomhederne fortsat kan få adgang til de rigtige kompetencer på arbejdsmarkedet samt at den fysiske udvikling ser ind i fremtiden.

Vi bygger videre på vores styrkepositioner
Den nye politik skal sikre, at Ballerup Kommune forbliver en af Danmarks førende erhvervskommuner ved at bygge videre på de eksisterende styrkepositioner. Eksempelvis skal infrastrukturen styrkes endnu mere, da det er et af de vigtigste parametre for erhvervslivet. Derudover vil kommunen igangsætte tiltag, der kan styrke de tre store erhvervsklynger i Ballerup; life science, finans og IT/teknologi-klyngen. Der vil blandt andet komme fokus på at tiltrække virksomheder og investorer til disse tre klynger.

Politikken er udarbejdet med baggrund i det lokale erhvervslivs ønsker og holdninger til, hvad Ballerup Kommune bør fokuserer på de næste fire år.

”Gennem den dialog vi har haft med mange erhvervsledere, er vi blevet opfordret til at fokusere på de eksisterende styrkepositioner og udvikle dem endnu mere. Vi har nemlig et godt fundament at bygge videre på. Derfor står vi i dag med en erhvervs- og vækstpolitik, der har ambitioner på virksomhedernes vegne”, fortæller borgmester Jesper Würtzen og fortsætter:

”Ballerup Kommunes ansvar for, at det kommer til at gå vores erhvervsliv godt, ligger i at skabe de bedste rammevilkår, så væksten fortsat kan blomstre”.

Fire visionære mål frem mod 2021
Den nye erhvervs- og vækstpolitik har fireoverordnede mål frem mod 2021:

  • Der skal skabes 1.000 nye private arbejdspladse
  • 750 flere Ballerupborgere skal i arbejde
  • Mindst hver 4. elev i folkeskolen skal vælge en erhvervsuddannelse
  • Virksomhederne i Ballerup skal have en højere omsætning og eksport end i resten af landet

De fire mål bygger på et tværfagligt fundament med rødder i arbejdsmarked-, skole- og uddannelse- samt erhvervspolitik. Initiativerne i politikken har bred politisk opbakning og prioritet, og de vil fokusere på at kunne opfyldes i samarbejde med virksomhederne og relevante samarbejdspartnere.

”Jeg er meget tilfreds med resultatet af den nye erhvervs- og vækstpolitik. Styrken er, at den er blevet tværfaglig og derved dækker mere end et politisk udvalgs fagområde. Vi har haft gode politiske drøftelser i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, men vi har også haft en god og tæt dialog med erhvervslivet og andre fagudvalg. Nu står vi med en ambitiøs og fremadskuende erhvervs- og vækstpolitik”, siger borgmester Jesper Würtzen.

Hør mere til Erhvervslivets Nytårskur
Borgmesteren vil præsentere kommunens nye erhvervs- og vækstpolitik til Erhvervslivets Nytårskur, der afholdes den 19. januar 2018.

Hvis du er for nysgerrig og gerne vil læse mere allerede nu, kan du se Erhvervs- og vækstpolitikken 2017-2021 her