Digital udbudsbazar med kommende opgaver

Udbudsbazar Jesper Würtzen
26. februar 2021

Torsdag den 25. februar afholdte Ballerup Kommune den årlige udbudsbazar for virksomheder, rådgivere og andre interesserede. På grund af corona blev udbudsbazaren afholdt online. Gik du glip af den, kan du her få et kort oprids af arrangementet.

Borgmester Jesper Würtzen bød velkommen online til de 113 tilmeldte virksomheder, rådgivere og andre interesserede, der deltog i Ballerup Kommunes årlige udbudsbazar hjemme bag skærmen.

Til udbudsbazaren fik deltagerne et kort overblik over nogle af de udbud og opgaver som Ballerup Kommune har i budgettet for 2021. Områderne dækker bl.a. bygningsvedligeholdelsesopgaver, indkøb af varer og serviceydelser, anlægsopgaver samt IT.

Bagefter var der mulighed for at stille spørgsmål til cheferne for de respektive områder i Ballerup Kommune.

Nedenfor har vi samlet nogle af de udbud og opgaver for det kommende år, som blev præsenteret på udbudsbazaren:

Vi samler håndbærker-opgaverne i Comdia

Kommende udbudsopgaver på kommunens ejendomme i 2021:

 • Aftaler med afsæt i den nye budgetaftale 2021
 • Skovvejens Skole øst - Tagrenovering
 • Baltorpskolen afd. Rugvænget - Renovering
 • Ballerup Superarena – Tagrenovering m.m.
 • Hedegårdskolen / hal - Tagrenovering
 • UCC koncert - Renovering
 • Tapeten - Ombygninger / tag
 • Energibesparende tiltag - Teknik og LED-belysning
 • Rådhuset - Vinduer
 • Ballerup / Skovlunde – Dagtilbud - Til- og ombygninger
 • Børnehuse - Ombygninger / køkkener
 • Faglokaler - Ombygninger

Kommende udbudsopgaver for kommunens veje og anlæg i 2021:

 • Belægninger
  • Rammeaftale - Belægninger sort del – EFTERÅR 2021/FORÅR 2022
  • Evt. Rammeaftale - Brolægning – EVT. EFTERÅR 2021/FORÅR 2022
 • Trafiksikkerhedsprojekter og mindre anlæg
  • Totalentreprise rammeaftale – PT. UNDER UDBUD
 • Andre anlægsprojekter, som ikke passer i rammeaftaler
  • Broer 2 stk (omisolering og overfladebehandling vejbro samt ny stibro) – UNDER PLANLÆGNING
  • Grønne opgaver
   • Grusstier – renovering samt nyanlæg stier – FORÅR 2021
   • Plantninger (åbent land og bymiljøer) – I LØBET AF 2021
  • Vejafvanding - UNDER PLANLÆGNING
  • Elevatorer ved Ballerup station - Udbud rådgivning pågår pt.. Udbud anlæg efterår 2021
  • Anlæg af nyt kryds med signalanlæg – Udbud rådgivning forår 2021 – Anlæg sommer 2021
  • Ladestandere – UNDER PLANLÆGNING MED UDBUD AF ANLÆG
  • Kunstgræsbane – Evt. udbud af rådgivning ultimo 2021
  • Evt. andre mindre anlægsprojekter

Kommende udbud i 2021 (undtagen de tekniske områder og it):

 • Ydelser på beskæftigelsesområdet
 • Vask og leje af linned 
 • Vask af borgertøj 
 • Urologi 
 • Rottebekæmpelse 
 • Biler  
 • Flytteydelser 
 • Hårde Hvidevarer 
 • Storkøkkenudstyr