Fremtiden byder på caféliv og førerløse busser i Lautrup

Station i Lautrup
9. december 2020

Lautrupparken skal også stå stærkt i fremtiden. Erhvervsområdet skal være mere end store domiciler og et kedeligt område efter arbejdstid. En netop vedtaget vision er at skabe nye mødesteder med åbne pladser og caféer, flere muligheder for at tage offentlig transport og nye studieboliger ved DTU.

Virksomhederne i Lautrup har længe efterspurgt mere liv efter arbejdstid. De har efterspurgt steder at hænge ud for medarbejderne, så det er muligt at netværke mere uformelt både internt, men også på tværs af virksomhederne. Nu blæser nye vinde, fordi en visionsplan for området netop er blevet vedtaget. Den indeholder bl.a. planer om at skabe mødesteder med caféer, bygge boliger i området, få mere biodiversitet, fornyet fokus på førerløs teknologi i form af nye bustyper, samkørsel og cykelstier.

”Lautrup har altid været kendt for at huse fremtidens erhverv. Vi har mange af Danmarks førende IT-, finans- og forsikringsvirksomheder liggende, og den position ønsker vi at fastholde. Det kræver, at vi lytter til virksomhedernes behov og ønsker. Og de fortæller os, at Lautrup gerne må få mere liv, hvis de skal kunne tiltrække fremtidige medarbejdere. Så det gør vi noget ved nu”, fortæller borgmester Jesper Würtzen (A).

De yngre generationer stiller andre krav

Ballerup Kommune har involveret grundejere, politikere og virksomheder i arbejdet med visionen. Der er bl.a. afholdt en fokusgruppe med 20 unge medarbejdere fra forskellige virksomheder i Lautrup. De skulle give kommune viden om deres ønsker til fremtidens erhvervsområde. Her stod det klart, at både natur og caféliv har stor værdi. Derudover spiller klimadagsordenen en vigtig rolle for flere af dem. Fx ønsker de endnu bedre offentlige transportløsninger som fx førerløse busser, der vil skulle køre mellem Malmparken Station og op igennem Lautrupområdet. På langt sigt skal ruten gå fra Ishøj til Lyngby for at skabe et supplement til Letbanen.

”Studerende og unge tiltrækkes af et levende og fleksibelt miljø. Åbne mødesteder, gode indkøbsmuligheder og attraktiv offentlig transport – det skal der til for at tiltrække unge,” siger Asta Trøjgaard Thorgersen, koordinator i Polyteknisk Forening på DTU.

Politisk opbakning til at skabe fremtidens Lautrup

Visionen for fremtidens Lautrup er netop vedtaget efter at have været igennem både Teknik- og miljøudvalget samt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Politikerne har lagt vægt på, at der bygges videre på områdets nuværende styrke med innovative, teknologistærke virksomheder. Samtidig peger visionen frem mod klimavenlige mobilitetsløsninger og bæredygtige bygninger. 

Fakta 

Visionsplanen indeholder fire strategier, som er parallelle veje til at realisere visionen. Med strategierne lægges der op til ændringer i området:

 

Strategi 1 - By- og erhvervsudvikling: Fra kontorbyggerier til blandet by- og erhvervsområde med omdannelse af eksisterende kontorbyggerier til nye virksomhedsformer og boliger samt nybyggerier primært af boliger.

Strategi 2 - Byrum: Fra lukkede bygninger og parkeringspladser til fysiske og virtuelle møderum mellem bygningerne og i det grønne.

Strategi 3 - Natur: Fra græsplæner til grønne mødesteder med biodiversitet og klimasikringsløsninger.

Strategi 4 - Infrastruktur: Fra fokus på biler og parkeringspladser til et bredere fokus på grønne mobilitetsløsninger som Bus Rapid Transport (BRT), førerløs teknologi, samkørsel og cykelstier.

Samlet set giver visionen og de fire strategier et bud på udviklingen i et 20-årigt sigte.