Erhvervsgrunde

Ballerup Kommune har stadig nogle få erhvervsgrunde til salg.

Flere store erhvervsarealer er på tegnebrættet - blandt andet arealerne ved Kildedal Station.

Ballerup Kommune udbyder et ca. 3 hektar stort erhvervsområde ved hjørnet af Knardrupvej og Frederikssundsvej i Måløv Erhvervspark.  Erhvervsområdet ligger vest for Novo Nordisk A/S.

Arealet er beliggende med udsigt over naturskønne områder i Måløv, og tæt på Kildedal Station.

Areal
Det udbudte areal er på ca. 30.000 m².

Arealet vil eventuelt kunne udstykkes i to grunde.

Salgspris
Salgsprisen er fastsat til 750,00 kr. pr. m² + moms.

Lokalplan
Erhvervsområdet er omfattet af lokalplan nr. 107 og udlagt til moderne, højteknologisk virksomhed af administrativ karakter, herunder handels- og serviceerhverv eventuelt kombineret med lettere fremstillingsvirksomhed.

Bebyggelsesprocent er fastsat til 50 %.

Udbud
Udbud sker efter bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud af kommunes faste ejendomme, hvorved Kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris.

Købstilbud skal være skriftligt og angive et fast beløb.

Ballerup Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter første annoncering.

Udbudsmateriale

Kontakt

Ballerup Kommune

Politisk Sekretariat
Bo Clausen

44 77 23 80

E-mail