Iværksætternetværk

BusinessBallerup faciliterer jævnlige netværksmøder for Ballerups opstartsvirksomheder, hvor man kan:

 • Skabe netværk og udveksle erfaringer
 • Sparre med ligesindede, der står med de samme udfordringer
 • Afprøve idéer, inspirere og dele viden

Kontakt os gerne, hvis det kunne være noget for dig og din virksomhed.

Hvem står for netværket?
BusinessBallerup løber netværket i gang. Vi faciliterer møderne og stiller lokaler og materiale til rådighed og serverer kaffe/te og let forplejning.

Hvor foregår netværksmøderne?
Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Hvor ofte mødes netværket?
Cirka 10 gange om året (undtagen juli og december)

Ambition

 • Faglig sparring på tværs af startups
 • Netværk og samarbejde på tværs af brancher
 • Videndeling gennem gå-hjem møder, events og konferencer
 • Kobling til uddannelsessteder
 • Kobling af nye og etablerede virksomheder
 • Udvalg af iværksættervirksomheder til klyngesamarbejde

Bliv 60 % mere innovativ gennem netværk
Styrelsen for Forskning og Innovation

Fordele ved at være med i netværket er, at du kan:

 • skabe netværk og udveksle erfaringer
 • sparre med ligesindede, der står med de samme udfordringer
 • dele viden, blive inspireret og afprøve dine idéer

Medlemmerne er blandt de første, der får:

 • orientering om, hvad der rører sig i Ballerup Kommune inden for iværksætteri
 • invitationer til at deltage i kommunens konferencer, kurser og fokusgrupper for iværksættere
 • indsigt i Ballerup Kommunes iværksætterstrategi med mulighed for at give din mening til kende

Alle iværksættere i Ballerup kommune kan være med i netværket.

Kontakt erhvervskonsulent Sune Testrup-Friis:
21 41 46 67
sunt@balk.dk

Der er p.t. cirka 20 medlemmer af iværksætternetværket. Men der altid plads til en til, så kontakt os gerne.

Andre relevante sider

Kontakt

Ballerup Kommune

Sune Testrup-Friis
Erhvervsudviklings-
konsulent for
iværksættere

21 41 46 67

E-mail