Iværksætternetværk

BusinessBallerup faciliterer jævnlige netværksmøder for kommunens iværksættere.

Tilmeld dig opstartsmødet den 28. september 2016 og vær med til at definere rammerne for netværket.

Hvem står for netværket?
BusinessBallerup løber netværket i gang. Vi faciliterer møderne og stiller lokaler og materiale til rådighed og serverer kaffe/te og let forplejning.

Hvor foregår netværksmøderne?
Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Hvor ofte mødes netværket?
Cirka 10 gange om året (undtagen juli og december)

Ambition

 • Faglig sparring på tværs af startups
 • Netværk og samarbejde på tværs af brancher
 • Videndeling gennem gå-hjem møder, events og konferencer
 • Kobling til uddannelsessteder
 • Kobling af nye og etablerede virksomheder
 • Udvalg af iværksættervirksomheder til klyngesamarbejde

Bliv 60 % mere innovativ gennem netværk
Styrelsen for Forskning og Innovation

Fordele ved at være med i netværket er, at du kan:

 • skabe netværk og udveksle erfaringer
 • sparre med ligesindede, der står med de samme udfordringer
 • dele viden, blive inspireret og afprøve dine idéer

Medlemmerne er blandt de første, der får:

 • orientering om, hvad der rører sig i Ballerup Kommune inden for iværksætteri
 • invitationer til at deltage i kommunens konferencer, kurser og fokusgrupper for iværksættere
 • indsigt i Ballerup Kommunes iværksætterstrategi med mulighed for at give din mening til kende

Alle iværksættere i Ballerup kommune kan være med i netværket.

Kontakt erhvervskonsulent Sune Testrup-Friis:
21 41 46 67
sunt@balk.dk

Punktet opdateres efter første netværksmøde den 28. september 2016.

Mødemateriale primært til brug for Iværksætternetværkets medlemmer.

Punktet opdateres efter første netværksmøde den 28. september 2016.

Kontakt

Ballerup Kommune

Sune Testrup-Friis
Erhvervsudviklings-
konsulent for
iværksættere

21 41 46 67

E-mail