Mentorordning

Vil du udvikle din virksomhed? Ønsker du kvalificeret og erfaren sparring på et personligt og strategisk niveau? 

BusinessBallerup ønsker at støtte iværksættere i Ballerup Kommune i udviklingen af deres virksomhed. Vi har derfor etableret en mentorordning, hvor erfarne virksomhedsledere stiller deres tid, person og viden til rådighed for iværksættere. 

Et mentorforløb kan give dig viden, perspektiv og fokus
Det kan være det fortrolige rum, hvor du får: 

  • Sat de rigtige mål
  • Ny viden om virksomhedsledelse og strategisk udvikling
  • Større indsigt i egne kompetencer og potentialer
  • Hjælp til fokus og eksekveringsevne

 

Ballerup Kommune vil gerne være med til at skabe stærke levedygtige virksomheder i kommunen. Vi har derfor lavet et mentorprogram i samarbejde med Iværksætterhuset, der kan bidrage til den enkelte iværksætters arbejde med udvikling af sin virksomhed.

Mentorordningen er en mulighed for at få hjælp til at konkretisere mål samt hjælp til, hvordan du opnår dine mål. 

Mentoren følger dig over en periode for at sikre fastholdelse og fokus på målene, I sætter. Det hjælper til at sikre fremdrift på strategisk vigtige områder, der erfaringsmæssigt kan drukne i hverdagens umiddelbare krav.

Det er vores håb, at vi med denne ordning kan bidrage til din virksomheds sunde vækst og fremtidige liv.

En mentorrelation er i udgangspunktet sat til at vare ca. et halvt år med udgangspunkt i seks møder. 

På første møde aftales et fokus og der opstilles mål for, hvad iværksætteren gerne vil opnå via forløbet. Mentor og mentee får udleveret materiale til hjælp for denne proces.

Efter fem efterfølgende møder afsluttes relationen og mentor har ikke yderligere forpligtigelse til at mødes med dig. 

Iværksættere samt små og mellemstore virksomheder i Ballerup Kommune.
Du er i gang, har de første kunder og kan sætte strategiske og konkrete mål for virksomhedens udvikling over det næste halve år.

Vi forventer ikke, at din omsætning har et bestemt omfang, men at du er ambitiøs på virksomhedens vegne. Vi forventer, at du vil investere tid i arbejdet med de områder, som du og mentoren når frem til er væsentlige for, at du kan nå de mål, du har sat for virksomheden.

Da vi har et begrænset antal mentorer til rådighed i programmet, kan vi blive nødt til at prioritere imellem ansøgninger, og vi forbeholder os derfor retten til at sætte dig på venteliste eller give afslag på trods af, at du lever op til kravene.

Du søger om en mentor ved at udfylde en ansøgningsformular

Der er ikke nogen deadlines og du kan søge løbende. 

Når du har sendt ansøgningen vil BusinessBallerup i samarbejde med Iværksætterhuset se på, om du er klar til at få en mentor.

Herefter vil du blive inviteret til at præsentere dig og din virksomhed over for vores hold af mentorer. Mentorerne vurderer herefter, hvem der bedst matcher de behov, du har.

Du kan forvente, at en mentor stiller sin erfaring, personlighed og metode til rådighed for en række samtaler.

I sætter sammen målene for, hvad du gerne vil opnå – og det er dig, som løser opgaver i de mellemliggende perioder for at nå målene.

Din mentor kan guide dig i én retning, men du skal selv gå den. 

Mentoren forventer, at;

  • Du har mod på at blive udfordret på antagelser og værdier
  • Du er parat til at ændre beslutninger, gentænke strategier og afprøve nye metoder
  • Du er indstillet på at arbejde mellem møderne, så strategier og løsningsmuligheder bliver afprøvet og implementeret.

Det er en høj motivationsfaktor for mentorerne, at du tager deres tid alvorligt og bruger deres feedback.

Mentorerne er erfarne virksomhedsledere og -ejere med stærke strategiske kompetencer, som har lyst og overskud til at stille deres rådgivning gratis til rådighed for mentorprogrammet i Ballerup. 

Der er 6 mentorer tilknyttet ordningen:  


Søren Slotsaa

Søren har en længere karriere som direktør i forskellige virksomheder bag sig, før han i 2011 etablerer sin virksomhed MMV Management Service, der yder forretningsudvikling til mindre og mellemstore virksomheder. Han træder i 2016 ind i samarbejdet Byriel & Partners, hvor fokus er forberedelse af virksomheder til kapitaltilførsel.

Se mere om Søren og Byriel & Partners på www.byrielpartners.dk


Flemming Egebjerg

Flemming starter i 1987 el-installationsvirksomheden J&E Electric med en partner. Flemming køber i 2012 tavleproduktionen ud sammen med en ny partner og grundlægger JE Elkas, som i dag har mere end 100 ansatte. Han har været igennem partnerskaber, fusioner og omstillinger af virksomhedens fokus og kerneydelse, så JE Elkas i dag står som en af de førende el-tavleproduktionsvirksomheder i Danmark.

Se mere om Flemming og JE Elkas på www.elkas.dk


Lars-Erik Rasmussen

Lars-Erik har passion for udvikling og optimering samt værdibaseret ledelse. Han har snart 30 år ledelseserfaring og han er fortrolig med salg, drift, produktion, ledelse og HR/personaleudvikling i alt fra en lille butik med få ansatte op til en større virksomhed med mange niveauer/afdelinger og international ledelse. I 2015 startede Lars Erik som driftschef hos Greens Engros, hvor han har vendt et blødende underskud til et solidt overskud.

Se mere om Lars-Erik og Greens Engros på www.greensengros.dk


Sara Juhl

Efter en international karriere som HR-chef etablerede Sara sin virksomhed Bloom, som i dag beskæftiger 7 ansatte og har fokus på rekruttering af personale til high tech og it-virksomheder. Sara har dyb erfaring med personaleledelse, opbygning af kunderelationer og naturligvis bemanding og rekruttering.

Se mere om Sara og Bloom på www.bloom.dk 


Lucia Plucnar Jacobsen

Lucia har gennem 20 år arbejdet med brand building, ledelse, salg og forretningsudvikling. Hun stod blandt andet bag udrulningen af Matas i Sverige og har været ansvarlig for salg og forretningsudvikling af Louis Nielsen i Danmark. Siden 2012  har Lucia hjulpet en række virksomheder med at eksekvere på deres strategier igennem sin egen konsulentvirksomhed. Siden 2016 har hun været partner i Byriel & Partners.

Se mere om Lucia på www.byrielpartners.dk

Hvis du har spørgsmål til mentorordningen, er du velkommen til at kontakte:

Erhvervsudviklingskonsulent fra BusinessBallerup
Sune Testrup-Friis  
21 41 46 67
sunt@balk.dk

Iværksætterhuset
Susanne Krogh Petersen
30 10 80 96
skp@vhhr.dk 

Kontakt

BusinessBallerup

Sune Testrup-Friis
Erhvervsudviklings-
konsulent

21 41 46 67

E-mail