Aktuelle udbud

Ballerup Kommune gennemfører udbud af konkrete varer gennem:

  • nationalt udbud
  • EU-udbud, når det samlede indkøb overstiger ca. 1,5 mio. kr.

Information om udbud i Ballerup kommune offentliggøres her på siden.

udbud.dk fremgår alle offentlige udbud.

Udbuddet gennemføres af Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Fredensborg Kommune.

Kontraktperiode
Kontrakten forventes at starte den. 1.2.2018 og udløber 31.1.2024.

Udbudstype
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang
Nærværende udbud er opdelt i 2 delaftaler:

Delaftale I: Personmærket beklædning til:
Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Helsingør og Hørsholm Kommuner.

Delaftale 2: Personmærket beklædning, Puljetøj, Puljetøj med ind- og ud scanningssystem og Puljetøj med ind- og udscanningssystem og alarm til:
Ballerup og Frederikssund Kommuner.

Der er ca. 2.000 medarbejdere på hver delaftale.

Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tildelingskriterier
Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Tilbudsfrist
20. marts 2017 kl 12:00

Udbudsmateriale
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S:  

http://permalink.mercell.com/64772152.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet  "Jeg ønsker adgang".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.”

Nærværende serviceydelse vedrører vintertjeneste i Ballerup Kommune.

Serviceydelsen omfatter bl.a. følgende opgaver:
•Vintertjeneste på offentlige veje, stier og pladser, herunder bl.a. trapper og fodgængerfelter.
•Vintertjeneste på skoler og andre ejendomme der er åben for færdsel alle ugens dage, herunder indgangspartier m.m.
•Vintertjeneste på fortove, hvor Ballerup Kommune har grundejerforpligtigelse

Ballerup Kommune afholder orienteringsmøde vedrørende prækvalifikationen den 20. februar 2017 kl. 13.00-15.00 på adressen Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup (henvendelse i receptionen).
Interesserede firmaer tilmelder sig orienteringsmødet via fanen "kommunikation" i Mercell (se mere nedenfor).

Der er i forbindelse med udbuddet ikke tale om overdragelse af personale eller materiel.

Kontrakten løber fra kontraktindgåelse og indtil den 15. april 2021.
Kontrakten kan tidligst opsiges med 12 måneders varsel af en af parterne med udløb den 15. april 2021.
Derefter løber den indtil den opsiges af en af parterne med 12 måneders varsel før starten på en beredskabsperiode. 
Beredskabsperioden løber i sæsonen fra den 15. oktober til den 15. april.

Udbudsformen er begrænset udbud. Interesserede firmaer skal aflevere en ansøgning om prækvalifikation i Mercell.
I den forbindelse skal ansøger orientere sig i og følge prækvalifikationsbetingelserne, som ligger i Mercell under fanen "Filer".
Ansøger udfylder en on-line version af ESPD i Mercell i forbindelse med afgivelse af sin ansøgning.
Tryk her http://permalink.mercell.com/65200003.aspx

 

Kontakt

Ballerup Kommune

Mette Kongsgaard
Indkøbschef

25 22 81 62

E-mail