Aktuelle udbud

Ballerup Kommune gennemfører udbud af konkrete varer gennem:

 • Nationalt udbud
 • EU-udbud, når det samlede indkøb overstiger ca. 1,5 mio. kr.

Information om udbud i Ballerup Kommune offentliggøres her på siden.

udbud.dk fremgår alle offentlige udbud.

Nærværende serviceydelse vedrører vintertjeneste i Ballerup Kommune.

Serviceydelsen omfatter bl.a. følgende opgaver:
•Vintertjeneste på offentlige veje, stier og pladser, herunder bl.a. trapper og fodgængerfelter.
•Vintertjeneste på skoler og andre ejendomme der er åben for færdsel alle ugens dage, herunder indgangspartier m.m.
•Vintertjeneste på fortove, hvor Ballerup Kommune har grundejerforpligtigelse

Ballerup Kommune afholder orienteringsmøde vedrørende prækvalifikationen den 20. februar 2017 kl. 13.00-15.00 på adressen Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup (henvendelse i receptionen).
Interesserede firmaer tilmelder sig orienteringsmødet via fanen "kommunikation" i Mercell (se mere nedenfor).

Der er i forbindelse med udbuddet ikke tale om overdragelse af personale eller materiel.

Kontrakten løber fra kontraktindgåelse og indtil den 15. april 2021.
Kontrakten kan tidligst opsiges med 12 måneders varsel af en af parterne med udløb den 15. april 2021.
Derefter løber den indtil den opsiges af en af parterne med 12 måneders varsel før starten på en beredskabsperiode. 
Beredskabsperioden løber i sæsonen fra den 15. oktober til den 15. april.

Udbudsformen er begrænset udbud. Interesserede firmaer skal aflevere en ansøgning om prækvalifikation i Mercell.
I den forbindelse skal ansøger orientere sig i og følge prækvalifikationsbetingelserne, som ligger i Mercell under fanen "Filer".
Ansøger udfylder en on-line version af ESPD i Mercell i forbindelse med afgivelse af sin ansøgning.
Tryk her http://permalink.mercell.com/65200003.aspx

 

Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Furesø Kommune udbyder leje, vask og levering af tekstiler på vegne af:

 • Furesø Kommune
 • Allerød Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Egedal Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Hørsholm Kommune

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Tildeling af rammeaftalen vil ske på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Kontraktstart 1. juli 2017

Tilbudsfrist: Torsdag den 27. april 2017 kl.12:00

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/67072793.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder Ballerup Kommune kompressionshjælpemidler.

Kontraktperiode
Kontrakten forventes at starte den 01.10.2017 og udløber 30.09.2020 med mulighed for en option på 1 år.

Udbudstype
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang
Nærværende udbud er ikke opdelt i delaftaler. Det samlede forbrug i aftalens løbetid forventes at udgøre ca. 20 mio. kr. ekskl. moms.
Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tildelingskriterier
Tildeling af rammeaftale vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Tilbudsfrist
23.06.2017 kl. 12.00

Udbudsmateriale
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: http://permalink.mercell.com/69114344.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet  "Jeg ønsker adgang".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Kontakt

Ballerup Kommune

Mette Kongsgaard
Indkøbschef

25 22 81 62

E-mail