Aktuelle udbud

Ballerup Kommune gennemfører udbud af konkrete varer gennem:

  • nationalt udbud
  • EU-udbud, når det samlede indkøb overstiger ca. 1,4 mio. kr.

Information om udbud i Ballerup kommune offentliggøres her på siden.

udbud.dk fremgår alle offentlige udbud.

Ballerup Kommune udbyder vintervedligeholdelse på kommunens veje, skoler og fortove m.m.

Udbudstype
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud hvilket betyder at interesserede firmaer skal prækvalificeres for at kunne deltage som tilbudsgiver.

Omfang
Serviceydelsen omfatter bl.a. følgende opgaver:

  • Vintervedligeholdelse på offentlige veje, stier og pladser, herunder bl.a. trapper og fodgængerfelter
  • Vintervedligeholdelse på skoler og andre ejendomme der er åben for færdsel alle ugens dage, herunder indgangspartier m.m.
  • Vintervedligeholdelse på fortove, hvor Ballerup Kommune har grundejerforpligtigelse

Arbejdet skal som minimum udføres i tidsrummet fra 1. oktober 2016 til 30. april 2020, herefter kan kontrakten opsiges af begge parter med 12 måneders varsel (tidsubegrænset kontrakt).

Kontrakten kan tidligst opsiges med 12 måneders varsel, således at kontrakten udløber 30. april 2020.

Alle opgaver er samlet under et udbud, og en leverandør tildeles kontrakten. Der vil være mulighed for brug af underleverandør.

Der er i forbindelse med udbuddet ikke tale om overdragelse af personale eller materiel.

Prækvalifikationsfrist
Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 12:00

Udbudsmateriale
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: http://permalink.mercell.com/55363667.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet  ”Jeg ønsker adgang”.

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland (herunder Ballerup Kommune) udbyder Helsingør Kommune sportudstyr.

Kontraktperiode
Kontrakten forventes at starte den 01.04.2016 - 31.03.2020.

Udbudstype
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004).

Omfang
Nærværende udbud består af fire delaftaler, hvor det samlede forbrug i kontraktens løbetid forventes at udgøre ca. 14 mio. kroner ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tildelingskriterier
Tildeling af Rammeaftalen vil ske på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud

Prækvalifikationsfrist
7. juni 2016 kl. 13.00

Udbudsmateriale
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: http://dk.mercell.com/permalink/55331104.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet  ”Jeg ønsker adgang”.

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Udbuddet omfatter varetagelsen af daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser. Ballerup Kommune udbyder hermed varetagelsen af daglige bankforretninger. Kontrakten med det valgte pengeinstitut skal anvendes til afvikling af kommunens daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser. Alle der opfylder de i materialet opstillede krav opfordres til at byde. Alle vil grundet et ønske om et bredt konkurrencefelt for at kunne få det for kommunen økonomisk mest fordelagtige, blive taget i betragtning. Tilbudsfrist 22.08.2016 kl. 12.00 Udbudsmateriale: Udbudsmaterialet rekvireres online igennem bubobubo A/S på bubotender.dk. Nedenstående link kopieres til din internet browser (det anbefales at anvende Google Chrome) eller tilgås direkte ved at klikke på det. På bubotender.dk har du mulighed for at tilmelde dig opgaven ved at trykke på OPRET VIRKSOMHED i øverste højre hjørne. Registreringen er gratis. Link til udbud af daglige bankforretninger: http://bubotender.dk/udbud/detaljer/f7386af0-cd23-42cb-82b0-3db67860c0b9

I forbindelse med annullering af kompressionshjælpemidler vil der blive afholdt åbent dialogmøde den 11. august 2016, kl. 14.00. Mødet vil blive afholdt i Ballerup.

Tilbudsgivere er velkomne til at afgive et skriftligt høringssvar via Mercell, eller et mundtligt høringssvar på mødet. Tilmelding til mødet skal ske via Mercell.

Udbuddet forventes at blive genudbudt efterfølgende.

Link til høringsmateriale

http://dk.mercell.com/permalink/59551463.aspx

Kontakt

Ballerup Kommune

Indkøb
Mette Kongsgaard

25 22 81 62

E-mail