Aktuelle udbud

Ballerup Kommune gennemfører udbud af konkrete varer gennem:

  • nationalt udbud
  • EU-udbud, når det samlede indkøb overstiger ca. 1,5 mio. kr.

Information om udbud i Ballerup kommune offentliggøres her på siden.

udbud.dk fremgår alle offentlige udbud.

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbydes vask og leje af arbejdsbeklædning

Kontraktperiode
Kontrakten forventes at starte den 1.10.2017 og udløber den 30.9.2023

Udbudstype
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang
Nærværende udbud er opdelt i  2 delaftaler:

Delaftale I: Personmærket beklædning til:  Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Helsingør og Hørsholm Kommuner.
Delaftale 2: Personmærket beklædning, Puljetøj, Puljetøj med ind- og ud scanningssystem og Puljetøj med ind- og ud scanningssystem og alarm til:

Ballerup og Frederikssund Kommuner.

Der er ca. 2000 medarbejdere på hver delaftale.

Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tildelingskriterier
Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Tilbudsfrist
25. oktober 2016 kl. 12.00

Udbudsmateriale
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S:   http://permalink.mercell.com/58551857.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet  "Jeg ønsker adgang".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.”

Gentofte Kommune udbyder genbrugshjælpemidler på vegne af i alt 17 kommuner, herunder Ballerup Kommune.

http://www.gentofte.dk/da/Erhverv-og-arbejde/Leverand%C3%B8r-til-kommunen/Udbud/Udbud-af-hj%C3%A6lpemidler

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) udbydes vask af eget tøj til visiterede borgere.

Kontraktperiode
Kontrakten forventes at starte den. 1.05.2017 og udløber 30.4.2020

Udbudstype
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang
Nærværende udbud er opdelt i 2 delaftaler:

Delaftale I: Vask af eget tøj - visiterede borgere i eget hjem: Allerød Kommune, Ballerup Kommune. Fredensborg Kommune og Halsnæs Kommune.
Delaftale 2: Vask af eget tøj – visiterede borgere i eget hjem, beboere på omsorgscentre, samt borgere på rehabiliteringsafdeling: Frederikssund Kommune.

Det samlede forbrug i aftalens løbetid forventes at udgøre ca. 6,5 mio. kroner ekskl. moms

Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tildelingskriterier
Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Tilbudsfrist
23. december 2016 kl. 12.00

Udbudsmateriale
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: http://permalink.mercell.com/62769749.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Jeg ønsker adgang".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.”

Kontakt

Ballerup Kommune

Mette Kongsgaard
Indkøbschef

25 22 81 62

E-mail