Håndværkerportalen

Det er nemt at blive leverandør af håndværksydelser til Ballerup Kommune.

Vil man som håndværksvirksomhed have mulighed for at byde på opgaver inden for kommunens løbende bygningsvedligeholdelse, kan man, ved at acceptere en række krav og vilkår, registrere sig på vores håndværkerportal. Portalen bliver administreret af Comdia.

Fra fredag den 1. februar 2019 er det muligt at oprette en profil på portalen.

Vi begynder at sende alle drifts- og vedligeholdelsesopgaver mellem 30.000 – 3.000.000 kr. i udbud via Comdia fra og med den 1. april 2019.

Link til Ballerup Kommunes Håndværkerportal (Comdias hjemmeside)

Alle interesserede virksomheder kan oprette en profil på vores håndværkerportal via Comdias hjemmeside.
 
Når virksomheden er registreret og har accepteret vores klausuler mm., er I allerede klar og godkendt til at deltage i vores udbudsrunder. 
 
Det er ikke noget krav, at virksomheden hører hjemme i Ballerup Kommune.
 
Bemærk, at virksomheden ved oprettelsen skal oplyse evt. dokumentation for autorisation.
 
For at blive leverandør skal virksomheden udføre et af følgende håndværksfag: 
 • Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
 • Tagdækningsvirksomhed
 • Murer
 • Udførelse af elektriske installationer, herunder alarm, elevator, trafiklys mm.
 • Malerarbejde, galvaniseringsarbejde, overfladebehandling samt facadearbejde
 • Glarmestervirksomhed
 • VVS- og blikkenslagerforretninger
 • Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
 • Ventilation
 • Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
 • Opsætning af hegn og rækværk og installation af sikkerhedsudstyr
 • Låsesmed og låseservice

Du skal starte med at oprette en virksomhedsprofil på Comdias hjemmeside.

Herefter kan du via få klik ansøge om at blive optaget på Ballerup Kommunes leverandørliste. 

Link til Comdias hjemmeside

Vejledning - sådan opretter du din virksomhed i Comdia 

 

Ja, en virksomhed på vores håndværkerportal kan blive udelukket.
 
Følgende forhold kan medføre en udelukkelse:
 • Dom eller bødeforlæg vedrørende bestikkelse, svig, hvidvask etc.
 • Gæld til det offentlige over 100.000 kr.
 • Konkurs
 • Ophævet kontrakt med Ballerup Kommune som følge af misligholdelse
 • Verserende syn- og skønssag, voldgifts- eller garantisag, retssag
 • Koncernforbindelse med et andet firma på listen
 • Dom eller bødeforlæg vedr. kartel
 
Hvis vi har mistanke om, at et firma er omfattet af en udelukkelsesgrund, beder vi fx om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. 
 
Et udelukket firma kan komme på listen igen, når udelukkelsesgrunden ikke mere er aktuel. Det kan fx være efter udløbet af en eventuel karantæne.

Alle virksomheder, der ønsker at blive oprettet på Ballerup Kommunes håndværkerportal, skal overholde kommunens klausuler. Derved konkurrerer alle vores leverandører på lige vilkår.

Der bliver løbende foretaget stikprøver for at kontrollere, at klausulerne bliver overholdt.

Vi anvender følgende klausuler i vores bygge-, anlæg- og tjenesteydelseskontrakter

 

Vi sender alle vores konkrete drifts- og vedligeholdsopgaver over 30.000 kr. i udbud via vores håndværkerportal på Comdias hjemmeside.

Udbudsformen afhænger af prisen på opgaven - bemærk alle beløb er eksklusiv moms.

Vi har lavet en opsummering af principperne for udvælgelsen af leverandører nedenfor.

Du kan også læse en mere udførlig gennemgang her: Notat om elektronisk håndværkerportal 

0– 30.000 kr.
For mindre håndværksopgaver under 30.000 kr. vælger vi leverandør ud fra følgende principper:
 
 • Opgaven sendes ikke i udbud.
 • Opgaverne gives til firmaer, som kommunen har tillid til og gode erfaringer med.
 • Inden for enkelte områder og bygninger kan det være en fordel for os at bruge den samme leverandør hver gang.
 • Der kan ske en løbende udskiftning af leverandører til disse opgaver for at sikre bedst muligt samarbejde og variation i valg af firma.
 
30.000 – 100.000 kr.
Ved håndværksopgaver mellem 30.000 – 100.000 kr. vælger vi leverandør ud fra følgende principper:
 
 • Udbuddet og vinderen af udbuddet offentliggøres på ballerup.dk
 • Omfatter hoved- og fagentrepriser.
 • Benytter den elektroniske håndværkerliste via Comdia. Ud fra håndværkerlisten udvælges der én tilbudsgiver på baggrund af en faglig vurdering og én tilbudsgiver udvælges tilfældigt af systemet.
 • ”Underhåndsbud” fra to tilbudsgivere indhentes
 • Pris og kvalitet kan anvendes som tildelingskriterier
 • Omvendt licitation en mulighed
 
100.000 – 300.000 kr.
Ved håndværksopgaver mellem 100.000 – 300.000 kr. vælger vi leverandør ud fra følgende principper:
 
 • Udbuddet og vinderen af udbuddet offentliggøres på ballerup.dk
 • Omfatter hoved- og fagentrepriser.
 • Benytter den elektroniske håndværkerliste via Comdia. Ud fra håndværkerlisten udvælges der én tilbudsgiver på baggrund af en faglig vurdering, en tilbudsgiver udvælges blandt lokale firmaer, én tilbudsgiver udvælges tilfældigt af systemet.
 • ”Underhåndsbud” fra tre tilbudsgivere indhentes
 • Pris og kvalitet kan anvendes som tildelingskriterier
 • Omvendt licitation en mulighed
 
300.000 – 3.000.000 kr.
Ved håndværksopgaver mellem 300.000 – 3000.000 kr. vælger vi leverandør ud fra følgende principper:
 
 • Udbuddet og vinderen af udbuddet offentliggøres på ballerup.dk
 • Omfatter hoved- og fagentrepriser.
 • Benytter den elektroniske håndværkerliste via Comdia. Ud fra håndværkerlisten udvælges der én tilbudsgiver på baggrund af en faglig vurdering, en tilbudsgiver udvælges blandt lokale firmaer, to tilbudsgiver udvælges tilfældigt af systemet.
 • ”Underhåndsbud” fra fire tilbudsgivere indhentes, jf. TBL §12
 • Pris og kvalitet kan anvendes som tildelingskriterier.
 • Omvendt licitation en mulighed.
Opgaver over 3 millioner kroner 
Håndværksopgaver over 3 mio. kr. udbydes i licitation efter tilbudslovens regler. 
 
Undtagelser
I særlige tilfælde tildeler vi en håndværksopgave direkte til et firma uden forudgående udbud. Det gælder i følgende tilfælde:
 • ved akut opståede skader.
 • når opgaven kræver specialviden. 
 • hvis en driftsopgave kan desuden løses af kommunes egne medarbejdere.

 

Kontakt

Ejendomschef 
Mads Bo Bojesen

2069 1272

E-mail