Udbud - gennemførte

Gennemførte udbud i Ballerup Kommune offentliggøres her på siden:

* = IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland) og andre fælleskommunale udbud

** = SKI udbud

 • Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Centrumgade
 • Anlæg af fibernetværk
 • Parkeringsanlægget Lindevænget
 • Telegrafvej
 • Byggevarer**
 • Værktøj, befæstelse og VVS**
 • Rådgivning i forhold til brandsikring
 • Tilbygning af Ellekilde børnehus
 • Ombygning af Kasperskolen
 • Flytning af Arbejdsmarkedscentret
 • Udbud af rokade på rådhuset
 • Etablering af nyt tag på Parkskolens østfløj
 • Ombygning af tandklinikker
 • Håndværkerydelser
 • Renovering af tandklinik
 • Udskiftning af belysning på Ballerup Superarena
 • Udskiftning af belysning på 12 kommunale ejendomsarealer

*   = IN (Indkøbsfællesskab) og andre fælleskommunale udbud

** = SKI udbud

 • Udbud af levering af afmærkningsmateriel og skilte*
 • Elektroniske låse, tilhørende administrationssystem (Overgået til tilbudsfasen)*
 • Operationel leasing af biler til Ballerup Kommune
 • Signaludbud*
 • Drift og vedligeholdelse af signalanlæg*
 • Madservice (Udbud sammen med Herlev Kommune)
 • Flytteydelser*
 • Storkøkkenudstyr**
 • Elevatorservice (fra 2020)**
 • Urologiprodukter*
 • Tolkeydelse - døvetolkning (Udbud sammen med www.dntm.dk)
 • Hårde hvidevarer*

*   = IN (Indkøbsfællesskab) og andre fælleskommunale udbud

** = SKI udbud

 • Rottebekæmpelse*
 • Genbrugshjælpemidler (EU-udbud)*
 • Beklædning til pleje-, trænings-, tandpleje- og køkkenpersonale (EU-udbud)*
 • Vask af eget tøj – visiterede borgere (EU-udbud)*
 • Vintertjeneste (EU-udbud)
 • Vask, leje og levering af tekstiler (EU-udbud)*
 • Vask og lejeordning af arbejdstøj (EU-udbud)*
 • Hobby- og beskæftigelsesmaterialer (EU-udbud)*
 • Genbrugshjælpemidler* 
 • Beklædning til pleje-, trænings-, tandpleje- og køkkenpersonale*
 • Vask af eget tøj - visiterede borgere*
 • Vask, leje og levering af tekstiler*
 • Vask og lejeordning af arbejdstøj*
 • Hobby- og beskæftigelsesmaterialer*
 • Anlæggelse af vej og midlertidig busholdeplads
 • Banegårdspladsen
 • Ballerup Boulevard
 • Fjerntolkning til døve*
 • Rammeaftale om total entreprise på vejområde 
 • Genbrugsplads - Vestforbrændingen
 • Kontorartikler**
 • Vejsalt**

 

*   = IN (Indkøbsfællesskab) og andre fælleskommunale udbud

** = SKI udbud

 • Håndværkerydelser
 • EU-udbud af diabeteshjælpemidler*
 • EU-udbud af børnebleer med tilhørende produkter*
 • EU-udbud af lovpligtigt elevatorservice og reparationer*
 • Annoncering af indkøbsordning for borgere i eget hjem*
 • Sportsudstyr*
 • Udbud af daglige bankforretninger
 • Salt (EU-udbud)*
 • Udbringning af varer - indkøbsordning (EU-udbud)*
 • Kaffe (EU-udbud)*
 • Håndværkerydelser
 • Diabeteshjælpemidler*
 • Børnebleer med tilhørende produkter*
 • Lovpligtigt elevatorservice og reparationer*
 • Indkøbsordning for borgere i eget hjem*
 • Sportsudstyr*
 • Daglig bankforretninger
 • Salt*
 • Udbringning af varer - indkøbsordning*
 • Kaffe*
 • Biblioteksmaterialer**
 • Brændstof og fyringsolie**
 • Forbrugsartikler**
 • Møbler**
 • Sygeplejeartikler**

 

*   = IN (Indkøbsfællesskab) og andre fælleskommunale udbud

** = SKI udbud

 • Annoncering af føderationsserver (IT-Forsyningen I/S)
 • Annoncering af Projektkonkurrence med prækvalifikation
 • EU-udbud af totalrådgivning - Nyt Børnehus i Skovlunde
 • Annoncering af Administrationsanalyse - opgavefordeling centralt/decentralt
 • EU-udbud inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer*
 • EU-udbud af køb og levering af kaffe og te og kaffemaskiner/-automater*
 • EU-udbud af tolkeydelse*
 • EU-udbud af vejsalt, stensalt og havsalt*
 • EU-udbud af økologisk skolefrugt
 • EU-udbud af dentalprodukter til tandbehandling*
 • EU-udbud af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg*
 • EU-udbud af stomiprodukter*
 • EU-udbud af fødevarer (udbudt i samarbejde mellem Furesø, Allerød og Ballerup)
 • Begrænset EU-udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysningsanlæg for fire nordsjællandske kommuner
 • Udbud af belysningsarmaturer
 • Udbud af lysstyring
 • Computere**
 • Kopi og print**
 • Tablets**
 • Flyrejser**

*   = IN (Indkøbsfællesskab) og andre fælleskommunale udbud

** = SKI udbud

 • Udbud af Jobcentersystem
 • Urologi
 • Hjælpemidler
 • Udbud af rengørings-, vinduespolerings- og måtteservice
 • Interaktive tavler og AV-udstyr**
 • Storkøkkenudstyr**
 • Tele og Data**
 • Værktøj og materialer til drift og bygningsvedligehold**

 

 • Skoleadministrative systemer
 • Sundhedsvikarer
 • Inkontinensprodukter
 • Driftentreprise - Boldbaner
 • Bruger og elevkørsel
 • Biometrioptag
 • Konsulentkompetencer (Radikal innovation)
 • Sygeplejeartikler
 • Sky-baserede skolecomputere
 • Sygeplejeartikler
 • Forsikringer
 • Urologiprodukter
 • Hjemmeplejebiler
 • Madkørsel
 • Genbrugshjælpemidler (2. etape)
 • Diabeteshjælpemidler
 • Aktiveringsforløb (jobcenteret)
 • Økonomi- og lønsystem
 • Elektricitet
 • Lyskilder
 • Børnebleer
 • Elevatorservice
 • Sundhedsvikarer
 • Arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj
 • IDM-løsning
 • Genbrugshjælpemidler (1. etape)
 • Beklædning til plejesektoren
 • Gas
 • Vaskeordning til borgere i eget hjem
 • Indkøbsordning til borgere i eget hjem
 • Rengøringsrekvisitter og -midler
 • Kopi- og multifunktionsmaskiner
 • Kørsel
 • Forbrugsstoffer
 • Vejsalt
 • Måtteservice
 • RFID-baseret selvbetjeningssystem
 • Sports- og svømmeudstyr
 • Rengøring
 • Vinduespolering
 • Sundhedsvikarer
 • Legetøj
 • Kropsbårne hjælpemidler
 • Operativt beredskab og overvågning af ABA-anlæg
 • Forsikringer
 • Diabetes- og stomiprodukter og sygeplejeartikler

Kontakt

Indkøb

Indkøbschef 
Mette Kongsgaard

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2522 8162

E-mail