Støj

Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune angiver grænseværdier for byggestøj for bestemte ugedage og tidspunkter:

Ballerup Kommune har udarbejdet en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen.

Støjhandlingsplanen viser, i hvilket omfang kommunens boliger er udsat for trafikstøj og giver forslag til, hvordan trafikstøjen kan formindskes fra 2013-2018.

Støjhandlingsplan 2013-2018
Idékatalog & støjrapport

Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end nødvendigt - og højst i 1 minut.

Overtrædelse af tomgangsregulativet skal anmeldes til Politiet.

Regulativ for tomgang (1990)

1-minut reglen gælder på alle offentlige områder og for alle motordrevne køretøjer:

  • motorcyklister
  • personbiler & taxaer
  • varevogne & lastvogne
  • busser (også når der holdes pause på ruten eller ved endestationen)

Undtagelser er køretøjer, der har brug for motorkraften til specielle formål, når de holder stille, som fx:

  • renovationsbiler
  • udrykningskøretøjer

Sluk motoren, når du:

  • læsser varer eller passagerer af eller på
  • holder ind til siden for at ringe, tjekke kort eller lignende
  • venter på en ledig parkeringsplads
  • som taxachauffør venter foran gadedøre, ved taxaholdeplads, ved stationen m.m.

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

44 77 20 00

E-mail