Voksenlærlinge (over 25 år)

Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til personer over 25 år og få 30 kr. pr. time i tilskud til lønnen. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.

For voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse eller kortere ledighed, forudsætter tilskuddet, at ansættelsen sker inden for fag med gode beskæftigelsesmuligheder (se hvilke fag på din beskæftigelsesregions hjemmeside*). Derudover må voksenlærlingen ikke have en erhvervsuddannelse eller derover, eller også skal uddannelsen være forældet (ej brugt i 5 år). For voksenlærlinge, der har mindst 6 måneders ledighed (unge under 30 år) henholdsvis 9 måneders ledighed (for personer, der er fyldt 30 år), gives der tilskud til alle erhvervsuddannelser, uanset om den ledige har en uddannelse i forvejen eller ej. Voksenlærlingen skal blot være fyldt 25 år.

Når voksenlærlingen er i praktikperioden, får virksomheden et tilskud på 30 kr. i timen. Tilskuddet kan gives i op til 2 år af uddannelsesaftaleperioden. I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra AUB på 4.490 kr. pr. uge (www.atp.dk - se under Erhverv/AUB).

 

  • Virksomheden kan tiltrække og fastholde fagligt kompetente medarbejdere ved at tilbyde dem en kompetencegivende uddannelse.
  • Virksomheden er med til at sikre et fortsat højt fagligt niveau på arbejdsmarkedet, når den uddanner elever.

Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.

  • Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende.
  • Du kan søge om tilskud til voksenlærlingens løn på www.vitas.bm.dk.
  • Eller kontakt jobcentret for at få tilsendt et ansøgningsskema om tilskud til voksenlærlingens løn. Jobcentret skal have skemaet retur inden en måned efter, at voksenlærlingen er begyndt på sin uddannelse.
  • Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på tlf. 70113070 for at få tilsendt ansøgningsskema til elevrefusion.

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup

Send os en besked


Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

Uden for åbningstiden
træffes vi på 
tlf. 41750550

 

4477 6000

E-mail