Job med løntilskud til førtidspensionister

Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med løntilskud i en individuelt aftalt periode. Løn- og arbejdsvilkår samt arbejdstid aftales mellem arbejdsgiveren, førtidspensionisten og den faglige organisation. Virksomheden udbetaler lønnen og modtager herefter et løntilskud, der fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet.

Som udgangspunkt er løntilskuddet på 26,91 kr. pr. time, men kan i særlige tilfælde være op til 47,13 kr. pr. time (2016 satser). Løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik. Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i, eller i virksomheder, der fx er ejet af ens ægtefælle.

  • Virksomheden får en motiveret medarbejder på økonomisk fordelagtige vilkår.
  • Giver førtidspensionister mulighed for at bevare et aktivt arbejdsliv.
  • Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den ledige.
  • Jobcentret yder støtte og vejledning og følger løbende op på løntilskudsjobbet.

En 42-årig håndværker kommer ud for en alvorlig arbejdsulykke og tilkendes førtidspension. En virksomhed i håndværkerens netværk vil dog gerne have ham som deltidsmedarbejder på opgaver, der ikke er fysisk krævende. Virksomheden indgår derfor en aftale med jobcentret om job med løntilskud for førtidspensionist som betyder, at der bliver udbetalt løntilskud til virksomheden for de timer, hvor håndværkeren er ansat.

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse af førtidspensionister med løntilskud. På jobnet.dk’s cv-bank kan du under ”detaljeret søgning/ansættelsesvilkår” søge specifikt efter medarbejdere, der ønsker et job på særlige vilkår.

Du kan sende ansøgning om løntilskud direkte på www.vitas.bm.dk. Du kan altid kontakte jobcentret, hvis du har brug for hjælp.

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail