Tak for et godt 2019

Jul i BusinessBallerup
20. december 2019

2019 har givet erhvervsområdet i Ballerup nye muligheder for at styrke erhvervsindsatsen. Årets højdepunkt var offentliggørelsen af et partnerskab med PensionDanmark, som vi skal udvikle et nyt bolig og erhvervsområde, KILDEDAL, sammen med. Vi ser derfor frem til et 2020 med nye spændende udfordringer.

Aller først mange tak for samarbejdet i året, som er gået. Rigtig mange virksomheder og samarbejdspartnere har budt ind med mange gode og værdifulde inputs til vores processer vedrørende udviklingen af vores erhvervsområder – det sætter vi stor pris på. I 2020 fortsætter vi arbejdet med denne udvikling, og vi ser frem til endnu flere kvalificerede inputs, så vi får tingene designet rigtigt.KILDEDAL – et nyt erhvervs- og boligområde

Et af vores store fokusområder i 2019 har været at lande en aftale med PensionDanmark om at udvikle KILDEDAL til et banebrydende og bæredygtigt by- og erhvervsområde med op til 1.000 boliger og 10.000 nye arbejdspladser. I november kunne vi endelig afsløre de store ambitioner, vi har for området, og nu starter processen for at få ambitionerne ført ud i livet. Læs mere om udviklingen af Kildedal herLautrupparken skal fortsat være et attraktivt område

Lautrupparken er et af landets største erhvervsområder med mere end 20.000 arbejdspladser og studerende. Områdets position, som førende erhvervsområde, skal fastholdes så Lautrupparken også om 10-20 år er et relevant sted at drive virksomhed og uddanne sig. Derfor har vi i 2019 arbejdet med forskellige planer for, hvad der kan gøres ved det etablerede erhvervsområde. Bl.a. undersøger vi muligheden for at anlægge en prioriteret busbane (Bus Rapid Transport) mellem Malmparken Station og Klausdalsbrovej. Samlet set skal der udvikles en ny helhedsplan for Lautrupparken i 2020, hvilket vi gør i et tæt samarbejde med erhvervsliv og grundejere.Virksomhedsbesøg

I 2019 har borgmester Jesper Würtzen besøgt en lang række lokale virksomheder, ligesom de tidligere år. I 2019 har borgmesteren besøgt i alt 20 virksomheder sammen med erhvervsudviklingschef Jette Rau.Besøgene giver indblik i, hvad de mange virksomheder i Ballerup Kommune arbejder med, hvilke ønsker og behov de har for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, udvikling af rammerne og samarbejdet med kommunen. Borgmesteren benytter samtidig lejligheden til at fortælle om kommunens planer og projekter, som er relevante for virksomhederne. Vi fortsætter med flere virksomhedsbesøg i 2020.

 

Hvad byder 2020 på?

BusinessBallerup vil arbejde videre med udviklingen af KILDEDAL og Lautrupparken, vi vil besøge flere virksomheder og vi vil arbejde med, hvordan vi afholder endnu flere relevante arrangementer for- og i samarbejde med erhvervslivet og andre gode samarbejdspartnere.

Vi vil gerne takke alle jer, der deltager i vores arrangementer, giver os feedback og er med til at gøre Ballerup Kommune til en af Danmarks førende erhvervskommuner. Vi vil altid gerne i dialog med lokale virksomheder, så kontakt endelig Erhvervsudviklingschef Jette Rau, jrau@balk.dk, med kommentarer eller ønsker.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Nytårshilsner fra BusinessBallerup

Jette Rau, Erhvervsudviklingschef