Brug af vejareal

For brug af Ballerup Kommunes vejareal, skal du søge om tilladelse

OBS! Behandlingstiden for ansøgning om gravetilladelse skal forventes at være op til 14 hverdage

På kortet er det muligt at se hvor graveaktører har gravetilladelse, samt hvor der er givet tilladelse til arrangementer og opstilling af materiel.

Aktuelle tilladelser i Ballerup Kommune

Kontakt

Mia Marie Källberg

4175 0170

Graveansøgning