Brug af vejareal

For brug af Ballerup Kommunes vejareal, skal du søge om tilladelse

På kortet er det muligt at se hvor graveaktører har gravetilladelse, samt hvor der er givet tilladelse til arrangementer og opstilling af materiel.

Aktuelle tilladelser i Ballerup Kommune

Kontakt

Mia Marie Källberg

4175 0170

Graveansøgning