Byggetilladelse

Du skal have en byggetilladelse, hvis du vil bygge nyt, bygge om eller udvide. Det gælder også, hvis du ønsker at ændre din bolig til erhverv.

En byggetilladelse er din og kommunens garanti for, at dit byggeri følger de gældende regler i henhold til:

 • lokalplan
 • byggelovgivning
 • eventuelle servitutter på arealet

Byggetilladelsen kan sætte rammer for dit byggeri, fx valg af:

 • placering
 • højde
 • facadematerialer
 • brandsikkerhed

Få indarbejdet de gældende krav og vilkår tidligt i processen, så du ikke oplever rammerne som en begrænsning.

Gå i dialog med kommunen, før du udarbejder et detaljeret projekt. Kontakt os og få afklaret, om dit projekt er muligt at realisere eller hvad der skal til for at realisere projektet.

Søg om forhåndsdialog ved at sende følgende til byggesag@balk.dk:

 • skitseprojekt
 • forslag til dagsorden

Du kan søde om byggetilladelse i Ballerup Kommune via virk.dk.

Søg om byggetilladelse i Ballerup Kommune her 

Når du har afleveret en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse, kan du forvente disse sagsbehandlingstider:

 • 3-5 uger: under normale omstændigheder
 • 6-12 uger: i perioder, hvor vi har ekstraordinært travlt
 • Mere end 12 uger: hvis dit byggeprojekt kræver dispensation eller overskrider byggeretten i BR10

Forskriftet angiver grænseværdier for byggestøj for bestemte ugedage og tidspunkter:

Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder (2003)

Kontakt

Ballerup Kommune

Miljø & Teknik - Byg

44 77 63 70

E-mail