DTU Diplom

Ballerups virksomheder kan samarbejde med studerende ved DTU Diplom i Ballerup om fx:

 • Udvikling og test af innovative produkter
 • Ønsker til fremtidens arbejdskraft

Kommunens erhvervsindsats, BusinessBallerup, er bindeleddet mellem virksomhederne og DTU Diplom.

Der er allerede høstet gode erfaringer ved samarbejdet:

Flere lokale virksomheder har allerede gode erfaringer med at produktudvikle sammen med DTU Diplom-studerende. Flere produkter er fx endt med at blive patenteret.

Eksempler på samarbejde

 • Semesteropgave i at udvikle forskellige apps fra bunden

Hvordan foregår det?

Virksomheder kontakter BusinessBallerup med en konkret opgave, som ingeniørstuderende kan hjælpe med at løse. BusinessBallerup sørger for, at virksomheden får fat i den rette kontaktperson ved DTU Diplom.

Andre gange kontakter DTU Diplom BusinessBallerup, når der er konkrete udviklingsopgaver på skemaet. BusinessBallerup kontakter herefter forskellige virksomheder med forslag om at melde sig som opgavestillere.

Er det noget for din virksomhed?

Kontakt BusinessBallerup for at høre mere om et samarbejde med DTU Diplom.

Ballerup Kommune samarbejder med DTU Diplom-studerende om konkrete projekter. 

Samarbejdet har bragt ny viden og inspiration i kommunale projekter inden for:

 • Belysning

  Ballerup Kommune stiller opgaven intelligent belysning til rådighed som testcase for DTU Diplom specialestuderende. Flere studerende har udarbejdet speciale om programmering af belysning, hvor vejbelysning automatisk tændes og slukkes, når gående nærmer eller fjerner sig.  Projektet er under udarbejdelse og der eksperimenteres p.t. med belysning af en parkourbane på DTU Diplom. Så man kan sige, at projektet både belyser en legeplads (parkourbane) og samtidig er en "legeplads" indenfor belysning.
 • Mobilitet

  Eksempel følger

   
 • Miljø

  Eksempel følger

DTU Diplom er medlem af kommunens Uddannelsesforum.

Virksomheder, der er med i netværket, kan drøfte ønsker til fremtidens arbejdskraft, som fx behov for studieretninger m.m., med blandt andre DTU Diplom.

Kontakt

BusinessBallerup

Jette Rau
Erhvervsudviklings-
chef

41 75 02 20

E-mail