Vi har besøgt mere end 200 virksomheder

Borgmester på virksomhedsbesøg, Hotel Lautrup
19. december 2017

I 2017 har vi har været på mere 200 virksomhedsbesøg, vi haft 707 deltagere til vores arrangementer for erhvervslivet og så fik vi vedtaget en ny erhvervs- og vækstpolitik for de næste fire år.

Virksomhedsbesøg
I 2017 har borgmester Jesper Würtzen holdt fast i at besøge virksomheder hver 14. dag, ligesom de tidligere år. I 2017 har borgmesteren besøgt i alt 24 virksomheder.

Resten af erhvervsteamet besøger også virksomheder i løbet af året, og i 2017 har vi nået at besøge mere end 200 forskellige virksomheder til sammen. Besøgene har været lærerige og vi har fået et endnu bedre indblik i, hvad de mange virksomheder i Ballerup arbejder med.
 

Arrangementer med relevant indhold
BusinessBallerup har i 2017 også haft et stort fokus på at skabe netværk og viden for virksomhederne i Ballerup. Der er blevet afholdt i alt 11 gå-hjem-møder og konferencer samt vores årlige nytårskur for erhvervslivet. Vi har haft forskellige temaer, blandt andet persondataforordningen, fremtidens transportformer, Industri 4.0 og sundhedstjek i små og mellemstore virksomheder. Ved alle arrangementerne lægger vi tid ind til netværk, så virksomheder også mødes med andre virksomheder.

”For at gøre arrangementerne så nærværende som muligt har vi lavet arrangementerne i samarbejde med virksomheder fra det lokale erhvervsliv. Fx var D.I.S. en samarbejdspartner omkring Industri 4.0-konferencen. Vi har rigtig meget lokal viden og netværk i Ballerups erhvervsliv, og det benytter vi meget gerne til at få sat det rigtige program sammen og få tiltrukket de rigtige oplægsholdere”, fortæller erhvervsudviklingschef Jette Rau.

I 2017 har der været 707 tilmeldte deltagere til vores arrangementer, og vi vil i det kommende år også invitere til spændende arrangementer.

Ny erhvervs- og vækstpolitik med ambitioner
Ballerup kommune har vedtaget en ambitiøs erhvervs- og vækstpolitik, der sætter kursen for kommunens erhvervsrettede initiativer de kommende fire år. Politikken har tværfaglige mål for beskæftigelse, uddannelse af unge, etablering af arbejdspladser og vækst i de lokale virksomheder. Den nye politik skal sikre, at Ballerup Kommune forbliver en af Danmarks førende erhvervskommuner ved at bygge videre på de eksisterende styrkepositioner.

”Ballerup Kommunes ansvar for, at det kommer til at gå vores erhvervsliv godt, ligger i at skabe de bedste rammevilkår, så væksten fortsat kan blomstre”, udtalte borgmester Jesper Würtzen, da den nye erhvervs- og vækstpolitik blev vedtaget.

Hvad byder 2018 på?
Ballerup kommunes vigtigste opgave i 2018 og fremadrettet bliver at tiltrække nye virksomheder til Ballerup. Særligt går vi efter at understøtte de tre store klynger, der allerede eksisterer i Ballerup. Det er IT/Tech, Finans/FinTech og Life Science.

”Særligt bliver fokus på krydsfeltet mellem Life Science og IT/tech. Der ligger allerede mange stærke virksomheder og med det fundament, skal vi tiltrække endnu flere”, fortæller Jette Rau.

Derudover vil Ballerup Kommunes netværk for iværksættere fortsætte i 2018, hvor der månedligt afholdes møder med spændende oplæg og plads til sparring og videndeling.