Ballerup Kommune byder velkommen

To borgmestre byder velkommen til Ballerup erhvervskommune

Et tilbageblik
Tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard ser tilbage på Ballerups udvikling hen imod at blive en af landets stærkeste erhvervskommuner

Ballerup - en udviklingshistorie (4:40 min)

 

Et kig fremad
Ballerups borgmester Jesper Würtzen ser fremad mod en styrkelse af kommunens erhvervsindsats

Velkommen til Ballerup Kommune
Ballerup Kommune arbejder målrettet på at styrke erhvervsudviklingen – både lokalt, regionalt i Øresundsregionen og internationalt. Kommunen indgår som en proaktiv og konstruktiv sparrings- og samarbejdspartner med erhvervslivet med henblik på at understøtte udviklingen på alle områder. Denne tilgang har medvirket til, at Ballerup Kommune i dag har Øresundsregionens største koncentration af virksomheder og arbejdspladser uden for København.

Moderne erhvervsservice
Koncentrationen af store virksomheder og vidensarbejdspladser skal spejles i en moderne kommunal erhvervsservice. En af kommunens opgaver er løbende at forbedre rammebetingelser, så kommunen ikke stiller unødige hindringer i vejen for videreudvikling og vækst. Ambitionen er at understøtte udvikling og vækst via vores kompetencer inden for erhvervsservice og netværk, byplanlægning og byggesagsbehandling, miljø og klima samt uddannelse og kultur.

Moderne bysamfund
Ballerup Kommune ligger 15 kilometer nordvest for Københavns centrum. Kommunen har ca. 48.000 indbyggere og består af byerne Måløv, Skovlunde og Ballerup samt en række mindre landsbyer. Kommunen er et moderne bysamfund med spændende seværdigheder og mange smukke oplevelser i den omliggende natur. Kommunen er en fascinerende kombination af by og land, kunst og natur samt idræt og kultur.

Infrastruktur
Det er let at komme til Ballerup. Fem S-togsstationer og godt en snes buslinjer med knudepunkt foran Ballerup Station giver gode forbindelser med offentlige transportmidler. Bilerne finder let vej til og fra København via et godt vejnet. 

Velkommen som virksomhed i Ballerup kommune.

Venlig hilsen

Borgmester Jesper Würtzen
Jesper Würtzen
Borgmester

Kontakt

Ballerup Kommune

Jette Rau
Erhvervsudviklings-
chef

41 75 02 20

E-mail